REGULAMENT INTERN AN ŞCOLAR: 2014 – 2015

REGULAMENT INTERN AN ŞCOLAR: 2014 – 2015

  REGULAMENT INTERN revizuit conform ROFUIF/ OMEN nr.5115/15.12.2014 AN ŞCOLAR: 2014 – 2015 TITLUL I Dispoziţii generale Art.1. Normele privind organizarea şi disciplina muncii în cadrul Grădiniţei nr.1, având sediul în Bd. Biruintei nr.36, Oras Pantelimon, Judt Ilfov, sunt stabilite prin prezentul Regulament intern, întocmit în baza prevederilor legislaţiei în vigoare: Codul muncii – Legea nr.53/2003 cu modificările aduse prin Legea nr.40/2011, Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Regulamentul de organizare şi.