Grad didactic II

Prof. Bantaș Maria
Grad didactic: definitivat

08.01.1989

Experienţa profesională

1.09.2012 – Prezent – profesor pentru învățământul preșcolar, titular la Gradiniţa Nr. 1 Pantelimon

Educatie si Formare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

      • 2015 – 2017 – Master Științe ale Educației , programul de studii: Management educațional, Facultatea de psihologie și științele educației , Universitatea din București;
• 2008 – 2011- Licență Facultatea de Științe Economice, specialiazarea: Finanțe și Bănci, București;
• 2004 – 2008 – Liceul Pedagogic , Specializarea Învățători – Educatori.

Nivelul în clasificarea naţională sau internațională
• Certificat acordare grad II în învăţământul, Universitatea din București , 2019;
• Certificat acordare a definitivării în învăţământ, MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE, Dobândirea dreptului de practică în învățământul preuniversitar, 2015;
• Participare la programul „Abilități de integrare și educare a copiilor cu cerințe educative speciale”, 2018;
• Certificat de absolvire „Consilier pentru dezvoltare personală”, 2016;
• Certificat de absolvire „Formator”, 2016;
• Atestat program de formare „Educație pentru modelarfea caracterului”, 2015;
• Diplomă absolvire curs „Acordarea primului ajutor”, 2013.

Rezultate
• participare la Concursuri locale, judeţene, interjudeţene, internaţionale, locurile I, II si III;
• participare la Festivalul județean “Zâmbetul copilăriei”;
• Participarea și organizarea concursului național „Dance &MusicFest”.

Publicații
1. „Învăţăm şi aplicăm, bune practici dezvoltăm”, editura Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2014;
2. „Ne jucăm, învăţăm, noi cuvinte dezlegăm”, editura Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2014.

Nu sunt comentarii încă

Lasă un răspuns

Reset toate domeniile