Prof. Barbu Georgeta
Definitivat

01.11.1984

Experienţa profesională
• 1.09.2012 – Prezent – profesor pentru învățământul preșcolar, titular la Gradiniţa Nr. 1 Pantelimon

Educație și Formare (Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare)
• 2018 – 2020 – Master Științe ale Educației , programul de studii: Management educațional, Facultatea de psihologie și științele educației , Universitatea din București;
• 2011 – 2014- Licență Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei;Specializarea Pedagogia invatamantului primar si prescolar, Universitatea din București;

Nivelul în clasificarea naţională sau internațională
• Certificat acordare a definitivării în învăţământ, MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE, Dobândirea dreptului de practică în învățământul preuniversitar, 2017;
• Participare la programul „Abilități de integrare și educare a copiilor cu cerințe educative speciale”, 2018;
• Certificat de absolvire „Consilier pentru dezvoltare personală”, 2016;
• Certificat de absolvire „Formator”, 2016;
• Atestat program de formare „Educație pentru modelarea caracterului”, 2015;
• Diplomă absolvire curs „Acordarea primului ajutor”, 2013.

Rezultate
• participare la Concursuri locale, judeţene, interjudeţene, internaţionale, locurile I, II si III;
• participare la Festivalul județean “Zâmbetul copilăriei”;
• Participarea și organizarea concursului național „Dance &MusicFest”.

Nu sunt comentarii încă

Lasă un răspuns

Reset toate domeniile