Educatoare

Prof.Dulamă-Constantinescu Laura Mihaela
Grad didactic : Grad didactic II - (Profesor Limbă spaniolă)

07.03.1977

Experienţa profesională
• 01/09/2012 – Prezent, Profesor pentru învățământul preșcolar, titular Grădinița nr. 1 Pantelimon
• 2006–2009 Sef departament relații cu publicul Compania de telecomunicații ONO, Castellon (Spania)
• 2005–2009 Voluntar  Asociația Românilor din Castellon și Consulatul Român, Castellon (Spania)

Educație și Formare (Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare)
• 2012 – 2014 – Master Științe ale Educației , programul de studii: Management educațional, Facultatea de psihologie și științele educației , Universitatea din București;
• 2009 – 2012 Licență Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar, Facultatea: Psihologia si Stiintele Educatiei, Universitatea Bucuresti.
• 1995 – 1999 Licență Facultatea de Limbi Straine, Specialitatea: Franceza – Italiana, București.

Nivelul în clasificarea naţională sau internațională
• Certificat de acordare Grad II în învățământ, Universitatea din București, 2017;
• Certificat acordare a definitivării în învăţământ, MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE, Dobândirea dreptului de practică în învățământul preuniversitar, 2013 ;
• Certificat Operator Calculator, Bucuresti, 2000;
• OPERARE CU WINDOWS, WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT ÎN ACTIVITATEA BIROTICĂ , 2001
• Participare la programul „Abilități de integrare și educare a copiilor cu cerințe educative speciale”, 2018;
• Certificat de absolvire „Consilier pentru dezvoltare personală”, 2016;
• Certificat de absolvire „Formator”, 2016;
• Atestat program de formare „Educație pentru modelarfea caracterului”, 2015;
• Diplomă absolvire curs „Acordarea primului ajutor”, 2013;

Rezultate
• participare la Concursuri locale, judeţene, interjudeţene, internaţionale, locurile I, II si III;
• participare la Festivalul județean “Zâmbetul copilăriei”;
• Participarea și organizarea concursului național „Dance &MusicFest”.

Publicații
1. „Învăţăm şi aplicăm, bune practici dezvoltăm”, editura Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2014;
„Ne jucăm, învăţăm, noi cuvinte dezlegăm”, editura Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2014

Nu sunt comentarii încă

Lasă un răspuns

Reset toate domeniile