Procedura in vederea atribuirii contractului „Servicii de catering”.

Gradinita Nr. 1 Pantelimon vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de servicii având ca obiect achiziţia Serviciilor de Catering, cod CPV 55524000-9.
Procedura de aplicare pentru atribuire este cea stabilită prin Normele procedurale interne privind achiziţia publică de servicii din categoria celor cuprinse în Anexa 2B la OUG nr.98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Sursa de finanţare: de la bugetul local.
Oferta depusă de operatorii economici trebuie să fie elaborată în conformitate cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini publicat pe site-ul 
www.gradinita1pantelimon.roData limită pentru solicitarea clarificărilor: 13 ianuarie 2020 ora 16:00.
Limba de redactare a ofertei: limba română.
Criteriul de atribuire care se va aplica pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut
Valoarea estimată: 
601887,05  lei fara TVA.
Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data limită de depunere a ofertei.
Adresa la care se depune oferta:  secretariatul 
 Gradinitei Nr. 1 din B.dul Biruintei, Nr. 36, Loc. Pantelimon, Jud. Ilfov    .   
.
Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 15.01.2020, ora 12:00.
Informaţii suplimentare pot fi solicitate la adresa de email: gradintia1pantelimon@gmail.com

Documentele necesare in vederea atribuirii contractului „Servicii de catering”.

Nu sunt comentarii încă

Lasă un răspuns

Reset toate domeniile