PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA 2016-2020

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Grădinița nr.1 Pantelimon

 

 

2016 – 2020

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

REVUZUIT 2017

 

 

 

 

Motto:​​ FIECARE COPIL PE CARE-L INSTRUIM ESTE UN OM PE CARE ÎL CÂȘTIGĂM!

Prof. Mariana Marcela LISCAN

 

 

 

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND UNITATEA DE​​ ÎNVĂȚĂMÂNT

 

 • Unitatea noastră este o grădiniță cu program prelungit în care copiii desfășoară activități specifice vârstei, servesc masa, se bucură de servicii educaționale de calitate, de cadouri cu diferite ocazii, excursii, serbări. Personalul de îngrijire manifestă interes pentru menținerea curățeniei în unitate, a căldurii în toate încăperile, supraveghează cu atenție copiii în timpul tuturor activităților, jocurilor, plimbărilor.

 • Unitatea funcționează în două clădiri, având o suprafață utilă de 2.973 mp, respectiv 880 mp clădire, 2000 mp – curte;

 • Clădirile sunt racordate la curent electric, canalizare, rețea de gaz, au contract cu firma de salubrizare si de paza; grădinița este prevazută cu trei centrale termice proprii, lift, sisteme de monitorizare video.

 

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN

 

 • SCURT ISTORIC AL UNITĂȚII

Grădiniţa Nr. 1 se află la ieşirea din capitală, pe şoseaua Bucureşti – Constanţa, la intrarea în oraşul Pantelimon, pe Bulevardul Biruinţei, nr. 36, oraş Pantelimon, jud. Ilfov. Unitatea​​ funcţionează într-un local nou, dat în folosinţă în anul 2012, de tip S+P+3E și vechiul local D+P si are o capacitate de 510 locuri – 390 pentru program prelungit și 120 pentru program normal.

Noua clădire,​​ corp A​​ are 11 săli de grupă, 9 dormitoare, 1 sală​​ multifuncţională, 1 cabinet medical, spaţiu de joacă, bucătărie, 2 Săli de mese, vestiare, spălătorie, 2 centrale proprii, ​​ holuri, 4 birouri şi toate spaţiile necesare desfăşurării unei activităţi de calitate. Acest sediu a fost dat în folosinţă în data​​ de 17.09. 2012 şi are o capacitate de 330 de locuri în grădiniţă pentru populaţia preşcolară a oraşului Pantelimon.

Vechea clădire,​​ corp B​​ are 6 săli de grupă, 2 dormitoare, 1 sală de luat masa, 1 cabinet medical, 1 cabinet psiholog, 2 grupuri sanitare –​​ 180 locuri.

Unitatea noastră este vizibilă în comunitate prin poziția geografică, dimensiune și prin calitatea activităților desfășurate cu copiii și prin personalizarea acțiunilor desfășurate. În centrul atenției tuturor ​​ se afla copilul și nevoile ​​ lui​​ de creștere, socializare și educație.

Multe dintre câte ne sunt necesare pot aștepta, numai copilul nu. Acum e timpul când se formează trupul şi spiritul lui. Copilului nu i se poate spune: Așteptă până mâine! Numele lui este AZI!” ​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ (Gabriela Mistral)

 

 

 • CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ

Cultura​​ este pentru​​ organizație​​ ceea ce​​ personalitatea​​ este pentru​​ individ.”

 

 • Cultura organizațională a unității influențează comportamentul indivizilor și grupurilor din cadrul organizației și are un impact puternic asupra tuturor aspectelor vieții organizaționale;

 • Promovăm “valoarea omului” ca mod de viață;

 • Cadrele didactice manifestă dorința de a respecta particularitățile individuale;

 • Personalul din unitate pledează pentru dreptul la educație și la exprimarea opiniei proprii;​​ 

 • Ne adaptăm la nivelul de dezvoltare al societății actuale;

 • Climatul din gradiniță este cald, primitor, chiar familial;

 • Relațiile dintre educatoare sunt de colegialitate, respect și colaborare.

 • Organizăm cu copiii manifestări cu prilejul zilelor de 1​​ Decembrie, 25 Decembrie, 8 Martie, Sărbătoarea Paștelui, zile onomastice, sfârșitul anului școlar, Ziua grădiniței – 1 iunie, etc.

 • Unitatea este renumită în oraș prin calitatea actului educativ și grija acordată copiilor pe toate planurile.

 • Climatul organizaţiei​​ este unul stimulativ, de toleranţă şi cooperare, dinamic şi inovator, incluziv;

 • Valorile dominante​​ ce caracterizează membrii sunt:​​ responsabilitatea,​​ ​​ cooperarea,​​ generozitatea,​​ munca in echipă, încrederea​​ şi​​ respectul ​​ faţă de copil si familia​​ acestuia, devotamentul, libertatea de​​ exprimare, receptivitatea şi creativitatea, chiar dacă mai apar uneori manifestări de conservatorism sau automulţumire;

 • Directorul are o atitudine asertivă, democratică, de încredere în echipa de lucru, este receptiv,​​ cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările organizaţiei si nevoile ei;

 • Regulamentul de ordine interioară​​ elaborat, supus atenţiei organizaţiei si aprobat cuprinde norme privind activitatea pe diferite compartimente şi comisii​​ de lucru, precum şi fişele posturilor pentru toate categoriile de personal.

 

 • PREZENTAREA RESURSELOR

  • Resurse curriculare

 • Materialele curriculare pentru nivelul preșcolar

 • Planuri de învățământ

 • Programe școlare

 • Auxiliare

 • Caiete de lucru

 • Ghiduri​​ 

  • ​​ Resurse umane

 

Populaţia şcolară:

 • În grădiniţă sunt înscrişi un număr de​​ 510 preşcolari, având vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani;

 • Grădiniţa funcţionează cu​​ 17 grupe, 13 grupe cu program prelungit și 4 grupe cu program normal. Împărțirea pe grupe de vârstă este:

 • 3​​ grupe mici program prelungit;

 • 4 grupe mijlocii program prelungit;

 • 6 grupe mari program prelungit:

 • 1 grupa mijlocie program normal;

 • 3 grupe mari program normal.

 • Copiii preşcolari provin din mediul urban.​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  

Personalul grădiniţei:

Didactic: 31​​ posturi de educatoare aprobate​​ -​​ 23 educatoare, din care:

 • 1 director, grad didactic I, membru CNEME;

 • 13 cadre didactice calificate,​​ titulare în unitate;​​ 

 • 2 cadre didactice detaşate în unitate​​ în interesul învăţământului;​​ 

 • 3 ​​ cadre didactice calificate;

 • 3 educatoare cu grad didactic 1

 • 3 educatoare cu grad II

 • 4 educatoare cu grad definitiv.​​ 

 • 4 cadre didactice suplinitoare, în curs de calificare, cu studii superioare​​ în alte domenii.

 

Didactic auxiliar​​ 7 posturi​​ : – 1 administrator financiar;

   • 1 administrator​​ de patrimoniu;

   • 1 secreatară (post finanțat de Consiliul Local).

   • 4 ingrijitoare

Sanitar​​ – 3 asistente medicale​​ 

 

Nedidactic​​ . 10 posturi, din care:

 • 3 bucătărese (1 post finanțat de Consiliul Local) ​​ 

 • 5 îngrijitoare (2 posturi finanțate de Consiliul Local)

 • 1​​ spălătoreasă

 • 1 fochist

Paza​​ este asigurată de o firmă specializată , cu un agent de pază non stop, asigurată de Consiliul Local al orasului Pantelimon.

 

Performanțe:

 • Activitatea desfăşurată de-a lungul anilor de cadrele didactice şi de preşcolarii​​ grădiniţei cuprinde o gamă largă de acţiuni conducând la​​ succese​​ remarcabile;

 • Preşcolarii grădiniţei noastre sunt pregătiţi pentru şcoală şi acest lucru reiese din integrarea acestora cu uşurinţă în clasa pregătitoare şi obţinerea unor​​ rezultate bune şi foarte bune la învăţătură;

 • Preşcolarii au obţinut numeroase​​ premii​​ la concursuri precum „Zâmbetul Copilăriei”,​​ „Mici dar isteţi!”, „Summer Dance”, „Cu Europa la joacă”, „Dance&Music Fest”;

 • Grădiniţa nr.1 satisface cerinţele părinţilor, acest lucru reieşind din nivelul de pregătire al preşcolarilor, numărul mare de​​ solicitări pentru înscrierea​​ copiilor la grădiniţă, absenţa abandonului şcolar şi a transferărilor copiilor preşcolari către alte unităţi de învăţământ similar, solicitări de înscriere a copiilor din alte localități;

 • Grădiniţa are preocupări în formarea şi integrarea​​ copiilor preşcolari aflaţi în situaţie de risc. În grădiniţă se desfăşoară din 2014 patru proiecte finanțate de CL – un program de cuprindere a copiilor preşcolari aflaţi în situaţii de​​ risc​​ “Sunt tot copiii noștri!”,​​ un proiect pentru performanță​​ „În sprijinul performanței!”,​​ un proiect pentru copiii înscriși la program normal​​ „Totul pentru educație!”​​ și unul pentru sănătate „Un plus de vitamine, să crești, copile, bine!”.​​ 

 • Concursuri și​​ proiecte:

 • locale​​ 

 • judeţene​​ 

 • naţionale ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

  • ​​ Resurse materiale și financiare

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon își desfășoară activitatea în două corpuri de clădire, dispuse astfel:

CORP A

 • 11 săli de grupă pentru program prelungit;

 • 10 dormitoare;​​ 

 • 1 bucătărie;

 • 2 săli de luat masa (200 locuri);​​ 

 • 1 spălătorie;

 • 1 cabinet metodic;

 • 1 bibliotecă școlară, dotată cu cărți de specialitate și specifice vârstei preșcolare, atât pentru nivelul I cât şi pentru nivelul II;

 • 1 birou director;

 • 1 birou​​ administrativ;

 • 1 cabinet medical;

 • 1 sală multifuncțională;

 • 10 grupuri sanitare;

 • AEL;

 • Lift pentru copii.

 

CORP B

 • 2 săli de grupă pentru program prelungit;

 • 4 Sali de grupă pentru program normal;

 • 2 dormitoare;​​ 

 • 1 cabinet psihologic/ logoped;

 • 1 sală de luat​​ masa (100 locuri);

 • 2 grupuri sanitare;

 • 1 arhivă;

 • 1 cameră “corn si lapte”.

Grădinița beneficiază de o curte mare, amenajată cu ​​ bănci, scăunele, aparate de joacă pentru copii și un mini parc auto. Bibliotecile grupelor sunt dotate cu cărți de specialitate și specifice vârstei preșcolare, atât pentru nivelul I cât şi pentru nivelul II

Fiecare încăpere și spațiu din incinta grădiniței este dotat astfel încât să creeze un ambient plăcut copiilor dar, totodată și un climat educațional favorabil desfășurării​​ unui învățământ de calitate. Grădiniţa dispune de ​​ mijloacele de învățământ moderne: calculatoare, aparatură audio-video, dvd-uri, copiatoare, imprimante, ​​ suficiente care ​​ completează activitatea cadrelor didactice.​​ 

Grădinița nr.1 Pantelimon și-a câștigat un binemeritat renume, aducând o contribuție prețioasă la formarea copiilor, viitori elevi ai clasei pregătitoare.

S-a reușit, cu sprijinul Primăriei orașului Pantelimon/Consliul Local, sponsorizărilor și donațiilor interne și externe, utilarea unității după cum urmează:

 • Mobilier modular, ergonomic în fiecare sală de grupă;

 • Înființarea unei biblioteci, fondul de carte îmbunătățindu-se anual;

 • Amenajarea unui cabinet metodic;

 • Amenajarea și dotarea spațiului de joacă exterior;

 • Dotarea cabinetului metodic​​ și a grupelor cu laptopuri, multifuncționale, mobilier adecvat;

 • Derularea a patru proiecte comunitare finanțate de Consiliul Local al orașului Pantelimon;

 • Transport școlar pentru toți copiii asigurat de Consiliul Local al orașului Pantelimon;

 • Dotarea clădirilor grădiniței cu sistem de supraveghere video.

 

 • RELAŢII DE SUBORDONARE/ COLABORARE

Potrivit legislaţiei în vigoare Grădinița nr.1 Pantelimon se subordonează Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice şi Inspectoratului Școlar al Judeţului Ilfov. De asemenea, unitatea poate fi controlată şi evaluată de către inspectorul coordonator desemnat de către Inspetoratul scolar al judeţului Ilfov.​​ 

Grădinița nr.1 Pantelimon are relaţii de colaborare cu Primăria orașului Pantelimon, Consiliul local​​ al orașului Pantelimon, Școala Gimnazială nr.1 Pantelimon, Biserica din Pantelimon, Consiliul reprezentativ al părinţilor, Dispensarul orașului, Postul de poliţie, familiile elevilor, ONG -uri, editura CD Press şi alte instituţii publice (Școala nr.4 București etc).

 

 

DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN

 

 • Mediul de rezidență:  ​​​​ Urban

 • Tipul localității: ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Oraș​​ 

Oraşul Pantelimon este unul dintre oraşele judeţului Ilfov, poziţionat în partea de est a municipiului Bucureşti, pe marginea de est a lacului​​ Pantelimon, la 10 Km. de centrul capitalei şi la mai puţin de un Km. de una dintre intrările în Bucureşti. Asfel, oraşul Pantelimon are o poziţie favorabilă, fiind limită a capitalei cu multe influienţe bucureştene.

​​ Începând cu anul 2007 localitatea Pantelimon devine oraş. În Pantelimon conviețuiesc în bune relații cetățeni de diferite etnii, în numar mai mare fiind români și romi, cu diferite convingeri religioase.

Numărul locuitorilor a crescut în timp, dar și orașul și-a schimbat fața radical în perioada comunistă datorită unei politici general valabile pentru întreaga țară. Industrializarea forțată și exodul populației spre oraș a ridicat problema construirii unor obiective de interes comunitar: școli și grădinițe, magazine, circumscripții sanitare. Grădinițele s-au transformat în grădinițe cu program prelungit patronate de câte o interprindere, astfel că până în 1989 căminele au absorbit un numar foarte mare de copii cu mult peste capacitatea lor. Dupa 1989 afluxul de copii s-a îndreptat spre grădinițe​​ cu program normal: au falimentat o serie întreagă de inteprinderi dar, prin apariția unor intreprinzatori privați, fie străini fie autohtoni, situația a revenit la normal.

Localitatea Pantelimon are o populaţie de 28.000 de locuitori şi este în continuă dezvoltare economică, având numeroase oportunităţi:

 • apropierea de Municipiul Bucureşti;

 • accesul favorizat de şoseaua de centură;

 • faptul că tot mai multe firme din Bucureşti caută să îşi mute activitatea din zona aglomerată a metropolei într-o zonă uşor​​ accesibilă;

 • pregătirea profesională a locuitorilor oraşului Pantelimon, aceştia activând în domenii precum: apicultură, inginerie, cercetare, economie, învăţământ, medicină, comerţ, agricultură;

 • creşterea numărului agenţilor economici ce au ca obiect de activitate producţia, distribuirea de mărfuri şi comerţul;

 • existenţa proiectelor de dezvoltare economică a oraşului în derulare şi mari perspective în acest domeniu.

Grădiniţa Nr. 1 se află la ieşirea din capitală, pe şoseaua Bucureşti – Constanţa, la intrarea în oraşul Pantelimon, pe Bulevardul Biruinţei, nr. 36, oraş Pantelimon, jud. Ilfov. Grădiniţa funcţionează într-un local nou, construit în anul 2012 de tip S+P+3E si vechiul local D+P.​​ Încă de la inființare a venit în întâmpinarea nevoilor educaționale​​ ale copiilor cu o ofertă de activități diversificată.​​ Calitatea, diversitatea şi armonizarea actului educațional cu cerințele și nevoile părinților, comunității locale, a societății, profesionalismul, curajul colectivului de cadre didactice în găsirea altor căi şi modalități proprii de autoperfecţionare şi implementare a acestora în actul de predare – învățare, grădinița noastră oferă posibilitatea formării şi instruirii copiilor între 3-6 ani la nivelul unor cerințe de maximă exigență, astfel încât adaptarea la școală să fie un succes.​​ 

Oferta educaţională​​ a grădiniţei noastre se prefigurează în funcţie de nevoile reale ale ​​ comunităţii locale:

 • nevoia existenţei unei grădiniţe ​​ moderne cu un program instructiv-educativ de calitate;

 • nevoia de educaţie raportată la modul de abordare a relaţiei părinte – copil prin cunoaşterea şi respectarea nevoilor individuale ale copilului şi asigurarea unei oferte educaţionale în consens cu acestea;

 • nevoia de programe educaţionale atractive si eficiente;

 • nevoia de educaţie​​ pentru societate în spiritul democraţiei;

 • nevoia de integrare a copiilor cu nevoi speciale;

 • nevoia dezvoltării unor programe comunitare, proiecte educaţionale şi de parteneriat la nivel local, ​​ judeţean, ​​ naţional cu implicarea familiilor şi a comunităţii;

 • nevoia creşterii atractivităţii grădiniţei prin desfăşurarea unui program de calitate în vederea egalizării şanselor fiecărui copil, cu acces la integrarea socială şi scolară.

 

Oportunităţi pentru implicarea grădiniței în proiecte alături de​​ comunitate,​​ ce are o populație de aproximativ 28.000 locuitori:

 • Proiectul privind​​ extinderea Grădiniței nr. 1 Pantelimon cu ​​ încă o clădire,​​ Grupuri de interes:

 • beneficiari direcţi – copiii;

 • beneficiari indirecţi – părinţii preșcolarilor

 • beneficiari indirecţi – comunitatea locală

 • beneficiari indirecţi – agenţii economici din zonă

 

ANALIZA P.E.S.T.E.

 

Învățământul, ca prioritate națională, cuprinde şi învățământul preșcolar încadrat funcțional reformei ce se desfășoară în toate sectoarele de activitate. Statul susține​​ grădinița, asigurând în felul acesta realizarea principiului​​ „Educație pentru toți”.​​ Programele de educaţie timpurie au ca scop colaborarea dintre mai mulţi factori sociali, politici, educaționali, în vederea cuprinderii tuturor copiilor în sistemul de învățământ, fără discriminare.

 

 • Contextul politic

 • armonizarea politicii educaţionale cu cerinţele şi nevoile comunităţii locale;

 • organizarea unor informări, dezbateri în vederea obţinerii implicării partenerilor;

 • aplicarea unei strategii de comunicare şi relaţii publice în favoarea imaginii instituţionale (crearea unui departament responsabil cu această activitate care​​ să realizeze şi un site al grădiniţei);

 • cunoaşterea ordinelor şi documentelor legislative; promovarea si aplicarea acestora: informarea şi educarea publicului consumator de servicii educaţionale.

 

 • Contextul economic

 • creşterea ratei şomajului şi orientarea părinţilor către grădiniţele de stat;

 • recunoaşterea ​​ de către administraţia locală, respectiv de către Primărie a importanţei unităţilor preşcolare în comunitate şi implicarea reală a acesteia în administrarea, dotarea şi amenajarea grădiniţei la standarde europene;

 • îmbunătăţirea bazei materiale a unităţii prin implicarea comitetului de părinţi, a agenţilor economici în acţiuni de donaţii şi sponsorizări;

 • cunoaşterea potenţialului economic al zonei în vederea atragerii unor fonduri extrabugetare.

 

 • Contextul social

 • schimbările sociale generate de apariţia şomajului;

 • egalizarea ​​ şanselor educaţionale cu acces la ​​ integrare şcolară şi socială;

 • eliminarea discriminărilor de natură religioasă, etnică sau de rasă;

 • servicii de calitate care să prevină intrarea copilului şi a familiei în dificultate;

 • segmentul social pentru care oferă servicii grădiniţa este favorabil educaţiei şi instruirii, familia​​ şi comunitatea locală sprijinind eforturile pentru educarea copiilor;

 • sprijinirea/ consilierea copiilor şi a familiilor copiilor ce preîntâmpină dificultăţi în socializare.

 

 • Contextul tehnologic

 • asigurarea dotărilor tehnologice corespunzătoare cerinţelor​​ actuale şi urmărirea impactului acestora asupra procesului de învăţământ;

 • utilizarea calculatorului în familie de către un număr din ce în ce mai mare de copii preşcolari;

 • utilizarea calculatorului în procesul de predare, învăţare, evaluare la grupele mari​​ şi pregătitoare ;

 • iniţierea cadrelor didatice în utlizarea aparatelor moderne: calculator, fax, videoretroproiector, etc.

 • actualizarea si utilizarea eficientă a echipamentelor informatice; existenţa iniţiativelor în abordarea învăţării asistată de calculator;

 • posibilitatea reală a folosirii soft-urilor educaţionale, utilizarea frecventă şi eficientă a internetului, a comunicării informaţionale datorită existenţei a 12 calculatoare în cabinetul de informatică.​​ 

 

 • Contextul ecologic

 • crearea unui comportament​​ ecologic al ​​ copiilor şi a unei atitudini responsabile în raport cu mediul natural prin realizarea proiectului educaţional “Ecogrădiniţa”;

 • informarea şi educarea în domeniul ecologic a publicului ţintă prin crearea unui centru de resurse, a cantinelor pentru păsărele, a containerelor pentru materiale reciclabile, reutilizarea materialelor refolosibile, s.a. ;

 • iniţierea şi participarea la noi proiecte în plan local, naţional şi/ sau internaţional;

 • asigurarea unor servicii în scopul protejării mediului​​ natural al comunităţii de referinţă (amenajarea curţii, protejarea speciilor de ​​ arbori şi arbuşti existente, ş.a).​​ 

 

 

ANALIZA SWOT

 

O analiză SWOT a activităţii desfăşurate în Grădinița nr.1 Pantelimon, în anul şcolar 2015 – 2016, evidenţiează următoarele​​ aspecte:

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

PUNCTE TARI

 

 ​​ ​​ ​​​​ Management

 • Aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniul educaţiei;

 • Abilităţi de planificare strategică dezvoltate ale managerului unităţii şcolare;

 • Centrarea managementului şcolar pe obiective strategice​​ şi pe obţinerea de rezultate superioare;

 • Dezvoltarea unei culturi organizaţionale pozitive si a unui climat de lucru motivant;

 • Oferta educaţională atractivă pe toate nivelurile de învăţământ;

 • Crearea bazei de date a unităţii şi introducerea în baza de date naţionala a educaţiei;

 • Managementul şcolar şi instituţional s-a realizat într-o manieră activ-participativă şi democratică, care a permis promovarea iniţiativelor cadrelor didactice;

 • Colaborare eficientă şi productivă atât cu ISJ Ilfov, cât şi cu autorităţile locale cu responsabilităţi în domeniul educaţiei. ​​ ​​​​ 

 

Curriculum si dezvoltare curriculară şi extracurriculară

 • oferta variată de programe şcolare şi extraşcolare care conduc la personalizarea procesului instructiv-educativ;

 • aplicarea unui curriculum​​ echilibrat, prin armonizarea curriculum-ului naţional cu cel local;

 • elaborarea curriculum-ului local în cea mai mare măsură prin consultarea părinţilor şi a copiilor, luând in consideraţie nevoile comunităţii, resursele umane şi cele materiale existente,

 • proiectarea documentelor cadrelor didactice în conformitate cu recomandările/reglementările ghidurilor metodologice pentru aplicarea programelor şcolare, cu metodica predării disciplinei şi respectând particularităţile de vârstă ale copiilor;

 

Rezultate şcolare

 • rezultate bune obţinute de preșcolarii Grădiniței nr.1 Pantelimon la concursurile zonale și județene;

 • rezultatele școlare curente sunt foarte bune.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​   ​​​​ Resurse umane

 • A crescut gradul de acoperire cu personal didactic calificat la nivelul Grădiniței nr.1 Pantelimon; ​​ 

 • Existenţa, în unitatea şcolară, a unui corp profesoral cu experienţă, beneficiari ai cursurilor de formare continuă;

 • Creşterea interesului personalului didactic din sistem pentru pregătirea/formarea profesională;

 • Creşterea numărului de colaboratori şi parteneri educaţionali în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare;

 • O tradiţie instructiv-educativă concretizată într-o imagine foarte bună a unității de învățământ.

 

Resurse materiale şi financiare

 • Îmbunătăţirea substanţială a bazei materiale  în raport cu anii precedenţi;

 • Sănătatea şi securitatea în muncă s-a realizat de către un serviciu extern specializat.

 • Curtea grădiniței este amenajată și dotată cu aparate de joc​​ atractive pentru copii;

 • Baza materială foarte bună în grupe;

 • Starea fizica a spațiilor este deosebită și se încadrează în normele de igienă corespunzătoare;

 • Consiliul Local asigură transport gratuit copiilor către grădiniță și de la grădiniță către casă;

 

Parteneriat și dezvoltare comunitară

 • Îmbunătăţirea sistemului de diseminare a informaţiilor cu privire la grădiniță şi activităţile ei specifice;

 • Relaţii bune cu părinţii şi comunitatea, rezultatul fiind cele patru proiecte în derulare, grupul țintă fiind​​ copiii defavorizați, unul din obiective fiind creșterea imunității copiilor;

 • Creşterea transparenţei promovării obiectivelor şi ofertelor educaţionale la nivel local;

 • Atmosferă destinsă, de încredere reciprocă;

 • Parteneriate cu diverse școli, Poliția​​ locală Pantelimon, Jandarmeria jud. Ilfov, Biserica, ONG-uri etc.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ PUNCTE SLABE

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ Management

 • Ritmicitatea asistenţelor şi controlul tuturor compartimentelor;

 • Lipsa de atragere a fondurilor prin scrierea de​​ proiecte;

 

Curriculum și dezvoltare curriculară şi extracurriculară

 • Insuficienta adecvare a demersurilor curriculare la particularităţile copiilor şi la conţinuturile esenţiale;

 • Nepracticarea unor trasee individualizate de învăţare şi insuficienta adaptare​​ a curriculum-ului particularităţilor unor categorii speciale de preșcolari, datorată lipsei cadrelor didactice specializate;

 • Insuficienta manifestare a inventivităţii şi creativităţii pedagogice a unor cadre didactice suplinitoare în vederea creşterii motivaţiei pentru învăţare a preșcolarilor.

 

Rezultate şcolare

 • Slaba implicare a parinților pentru susținerea copiilor în vederea participării la diverse concursuri.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Resurse umane

 • Comunicare deficitară cu părinţii copiilor care​​ înregistrează insucces şcolar;

 • Mobilitatea cadrelor didactice netitulare;

 • Dezinteresul unor cadre didactice pentru problemele şi pentru dezvoltarea şcolii;

 • ​​ Numărul foarte mare de copii preșcolari la grupă.

 

Resurse materiale şi financiare

 • Insuficienţa​​ spaţiului necesar procesului instructiv-educativ în raport cu supradimensionarea cifrei de şcolarizare.

 

Parteneriat şi dezvoltare comunitară

 • Slaba implicare a familiei ca principal partener al şcolii;

 • Slaba implicare a comitetelor de părinţi în​​ coordonarea ​​ relaţiei şcoală-comunitate.

 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI

 

 • Preocuparea şi sprijinul comunităţii locale precum şi a părinţilor  pentru dezvoltarea bazei materiale;

 • Existenţa unei oferte bogate şi diversificate de programe de formare continua oferite de ISJ​​ Ilfov prin CCD Ilfov;

 • Raportarea la standardele naţionale şi la indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, în funcţie de nivelul de învăţământ;

 • posibilitatea de a intensifica colaborarea cu numeroase​​ ONG-uri;

 • Creşterea oportunităţii de a obţine granturi pentru derularea unor proiecte în domeniile formării şi dezvoltării profesionale, interculturalităţii, infrastructurii şcolare;

 • Promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii vieţii​​ comunităţii;

 • Implicarea şcolii în proiecte educaţionale ce urmăresc înlăturarea fenomenelor de absenteism şi abandon şcolar;

 • Diversificarea ofertei educaţionale, creşterea calităţii actului educaţional prin perspectiva descentralizării şi a concurenţei pe​​ piaţa educaţiei.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

AMENINŢĂRI​​ 

 

 • ​​ violenţa manifestată de anumiţi elevi;

 • ​​ menţinerea unei rate ridicate a  absenteismului şcolar şi  a numărului de copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate;

 • ​​ copii crescuţi​​ în medii violente, familii destrămate;

 • ​​ oferta negativă a străzii, internetului și televizorului;

 • ​​ neimplicarea unor familii în susţinerea activităţii educative din grădiniță;

 

  • extinderea programelor de reabilitare, reparaţii, consolidare şi extindere a unităţii de către Primărie.

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZIUNEA

 

Grădinița noastră este mediul educațional în care fiecare preșcolar își atinge maximum de capacități intelectuale, morale, civice și de lucru în echipă, pentru a se integra cu succes în mediu social concurențial.

Întreaga activitate din unitate va fi organizată astfel  încât să se creeze în cadrul său  un mediu educaţional​​ adaptabil dezvoltării individuale a fiecărui copil, prin valorificarea potenţialului creativ şi a spiritului de iniţiativă, oferind şanse egale​​ de reuşită tuturor copiilor.​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Întregul proces de instrucţie şi educaţie al grădiniței noastre trebuie să fie centrat pe un set de valori care să se imprime şi să definească profilul moral şi acţional al copiilor noştri.

 

 

 

Valorile promovate în​​ Grădinița nr.1 Pantelimon

 

Profesionalismul​​ ​​ a fi cel mai bun în domeniul său de activitate;

Integritatea​​ ​​ a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă;

Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi​​ generozitate faţă de ceilalţi;

Responsabilitatea​​ – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni;

Autodisciplina​​ – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

 

 

MISIUNEA​​ 

 

​​ Grădiniţa nr.1 Pantelimon promovează un învăţământ deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul egal pentru toţii copiii, indiferent de condiţia socială şi materială, asigură un climat socio-afectiv adecvat, cooperare şi parteneriat educațional, pentru integrarea cu succes în școală și în ​​ societate a copiilor, promovând valori precum: bunătatea, bunul simț, toleranța, responsabilitatea și respectul.​​ 

 

 

OPŢIUNI STRATEGICE

 

 • Dezvoltarea curriculară ​​ 

 • Dezvoltarea resurselor umane

 • ​​ Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale

 • ​​ Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea

SCOPURI STRATEGICE

 • Creşterea calității demersului instructiv-educativ;

 • Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice;

 • Eficientizarea activităţii cadrelor didactice;

 • Dezvoltarea parteneriatelor;

 • Atragerea preșcolarilor printr-o ofertă curriculară generoasă;

 • Îmbunătățirea bazei materiale a grădiniței.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ȚINTE STRATEGICE

 

  • Proiectarea activității manageriale, implementarea curriculumului național pe baza unei diagnoze pertinente cu proceduri specifice implementării controlului managerial intern, în conformitate cu exigențele politicilor în educația națională, implicit a CDȘ-ului ca sistem deschis, bazat pe opțiuni multiple, decise de beneficiari

  • Inițierea/ proiectarea/ realizarea de proiecte și parteneriate în vederea dezvoltării grădiniței ca mediu educațional centrat pe dezvoltarea armonioasă​​ a personalității preșcolarilor

  • Formarea și dezvoltarea de resurse umane la standarde de calitate, care să asigure valorizarea acțiunii pedagogice și a unui management al clasei, conform standardelor și indicatorilor impuse de calitatea în educație

  • Coordonarea, monitorizarea, controlul, evaluarea continuă a actului managerial/ educațional la nivelul unității școlare

  • Dezvoltarea/ îmbunătățirea bazei materiale a unității școlare, a echipamentelor și utilităților ca bază de asigurare a securității copiilor și​​ de realizare a unui climat de tip “școala prietenoasă”

  • Diseminarea legislației anticorupție în mediul școlar, în vederea prevenirii actelor de corupție, conform exigențelor în strategia anticorupție în școală

 

 

 

1. Dezvoltarea curriculară

  • Asigurarea dreptului la o educaţie ​​ permanentă şi de calitate a tuturor copiilor din comunitate;

  • Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de a utiliza și valorifica eficient tehnologii de informare, formare și comunicare pentru asigurarea calității procesului instructiv–educativ;

  • Asigurarea unui mediu şcolar sigur şi prietenos în care elevii să se simtă valorizaţi;

  • Diminuarea fenomenului de abandon şcolar prin adecvarea mediului educaţional la nevoile individuale ale tuturor copiilor.

 

2. Dezvoltarea resurselor umane

 • Pregătirea continuă a cadrelor didactice în vederea utilizării strategiilor didactice centrate pe copil;

 • Diminuarea fenomenului de abandon şcolar prin adecvarea mediului educaţional la nevoile individuale ale tuturor copiilor;

 • Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de a utiliza şi valorifica eficient tehnologii de informare, formare şi comunicare pentru asigurarea calităţii procesului instructiv–educativ.

 

3. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale

 • Diminuarea fenomenului de​​ abandon şcolar prin adecvarea mediului educaţional la nevoile individuale ale tuturor copiilor.

4. Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea

 • ​​ Promovarea unui parteneriat real grădiniță-comunitate prin implicarea în viaţa instituției a tuturor factorilor interesaţi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMELE CARE SE VOR DERULA PENTRU ATINGEREA ŢINTELOR

 

ŢINTA 1.​​ Proietarea activității manageriale, implementarea curriculumului național pe baza unei diagnoze pertinente cu proceduri specifice implementării controlului managerial​​ intern, în conformitate cu exigențele politicilor în educația națională, implicit a CDȘ-ului ca sistem deschis, bazat pe opțiuni multiple, decise de beneficiari

Programul 1.1.​​ Implementarea unor strategii educaționale, astfel încât activitatea să fie​​ centrată pe copil

Programul ​​ 1.2. ​​ Activități care să faciliteze adaptarea copiilor la viața social

Programul ​​ 1.3. ​​ Îmbunătățirea competențelor de lectură

ŢINTA 2.​​ Inițierea/ proiectarea/ realizarea de proiecte și parteneriate în vederea dezvoltării grădiniței ca mediu educațional centrat pe dezvoltarea armonioasă a personalității preșcolarilor

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Programul 2.1 Asigurarea transparenţei activităţilor didactice

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Programul 2.2. Activităţi în parteneriat grădiniţă–familie-comunitate

 

ŢINTA 3.​​ Formarea si dezvoltarea de resurse umane la standarde de calitate, care să asigure valorizarea acțiunii pedagogice și a unui management al clasei, conform standardelor și indicatorilor impuse de calitatea în educație

Programul 3.1. Perfecționarea continuă a cadrelor didactice și în acord cu specificul comunității​​ 

 

ŢINTA 4:​​ Coordonarea, monitorizarea, controlul, evaluarea continuă a actului managerial/ educațional la nivelul unității școlare

Programul ​​ 4.1. ​​ Orientarea și optimizarea învățării prin evaluare​​ 

Programul ​​ 4.2. Creșterea atractivității activităților instructiv-educative​​ 

 

ŢINTA 5.​​ Dezvoltarea/ îmbunătățirea bazei materiale a unității școlare, a echipamentelor și utilităților ca bază de asigurare a securității copiilor și de realizarea a unui climat de tip​​ „școala prietenoasă”

Programul 5.1. ​​ Diminuarea fenomenului de abandon şcolar prin adecvarea mediului educaţional la nevoile individuale ale tuturor copiilor

Programul​​ 5.2.​​ Asigurarea unui mediu şcolar sigur şi prietenos în care elevii să​​ se simtă valorizaţi

ŢINTA 6.​​ Diseminarea legislației anticorupție în mediul școlar, în vederea prevenirii actelor de corupție, conform exigențelor ​​ în strategia anticorupție în școală

​​ Programul 6.1. Asigurarea dreptului la o educaţie ​​ permanentă şi de​​ calitate a tuturor copiilor din comunitate

PLAN OPERAȚIONAL

2017-2018

 

ŢINTA 1.​​ Proietarea acivității manageriale, implementarea curriculumului național pe baza unei diagnoze pertinente cu proceduri specifice implementării controlului managerial intern, în​​ conformitate cu exigențele politicilor în educația națională, implicit a CDS-ului ca sistem deschis, bazat pe opțiuni multiple, decise de beneficiari

​​ 

Programul 1.1.​​ Implementarea unor strategii educaționale, astfel încât activitatea să fie centrată pe copil ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Obiective:

 • Identificarea calității managementului grupei;

 • Dezvoltarea spiritului de echipă;

 • Valorificare potențialului fiecărui copil;

 • Creșterea stimei de sine.

Rezultate aşteptate:

 • Pregătirea şi îndrumarea preșcolarilor în vederea valorizării fiecăruia, atragerea acestuia spre grădiniță, dezvoltarea spiritului de echipă și creșterea gradului de socializare.

Context:​​ Activitățile ​​ promovează valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair-playul competiţional.​​ 

 

Activități

 

 

Indicatori de​​ performanţă

 

Orizont de timp

 

Persoane

responsabile

 

Parteneri

 

Resurse

1. Stabilirea ​​ grupelor, programului zilnic, regimului de masă, odihnă, activităţi didactice alese ​​ și activități  ​​​​ pentru dezvoltarea aptitudinilor individuale

acordul a 100% dintre​​ părinți privind programul

Septembrie 2017

– Director​​ 

– Cadre didactice

-Personal administrativ

 

Părinți

-Resurse financiare proprii și sumele colectate din taxele de școlarizare

2.Planificarea disciplinelor opționale, selectarea ​​ auxiliarelor​​ curriculare, a materialelor didactice de bază pentru programul de după-amiază

– acordul a 100% dintre părinți privind programul

Septembrie 2016

– Director​​ 

– Cadre didactice

– Personal administrativ

 

Părinți, Colaboratori

Resurse financiare proprii și sumele colectate din taxele de școlarizare

3. Elaborarea programelor pentru disciplinele opţionale alese și vizarea acestora de către ISJ

-realizarea tuturor programelor pentru disciplinele opționale

Septembrie 2017

– Responsabil comisie metodică

– Cadre​​ didactice

 

Resurse financiare proprii

4.​​ Elaborarea programului de evaluări iniţiale, continue, semestriale ​​ şi finale

– realizarea în proporție de 100% a sesiunilor de evaluare

 

An școlar

-​​ Director

– Cadre didactice

 

Părinți

Umane​​ 

5.Proiectarea​​ activităţilor extracurriculare şi cuprinderea tuturor copiilor într-o formă de activitate extracurriculară

realizarea în proporție de 100% a proiectărilor unităților de învățare

Septembrie 2017

– Director

– Cadre didactice

 

 

Părinți

Umane, financiare

6.Aplicarea de chestionare părinţilor şi persoanelor interesate referitoare la oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar următor

realizarea unui CDŞ care să ţină seama şi de propunerile părinţilor

cel puţi