STAREA SI CALITATEA INVATAMANTULUI

Nr.1903/17.10.2018

STAREA SI CALITATEA INVATAMANTULUI

GRADINITA NR.1 PANTELIMON

An scolar 2017-2018

1.CAPACITATE INSTITUTIONALA

1.STRUCTURILE INSTITUTIONALE SI MANAGERIALE ALE SCOLII

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii

Dumitrescu Aurelia – profesor

Mihale Gabriela – profesor

Tereaca Costina – profesor

Ene Marius – comitetul de parinti

Demici Mihaela – Consiliul Local Pantelimon

Bantas Maria – reprezentant al sindicatului

Consiliul de Administratie

Presedinte: Liscan Mariana – Director

Membrii: Anton Mioara – profesor invatamant prescolar

Dulama Constantinescu Laura – profesor invatamant prescolar

Bantas Maria – profesor invatamant prescolar

Voicu Vincentiu – reprezentantul Primarului

Anghel Adrian – reprezentantul Consiliului Local Pantelimon

Marin Daniela – reprezentant al parintilor

Secretar CA – Barbu Georgeta

Comisia Metodica a educatoarelor

Anton Mioara – profesor

Dulama Constantinescu Laura – profesor

Ivancea Valerica – profesor

Bantas Maria – profesor

Bratila Andreea – profesor

Comisia pentru Curriculum

Prof.Matache Niculina – responsabil

Prof.Miclea Simona – membru

Prof.Preda Ioana – membru

Comisia pentru activitatii extracurriculare

Presedinte – Miclea Simona

Membrii: – Prof.Barbu Georgeta – concursuri

Prof.Staiu Cristina – reviste scolare

Prof.Pistrui Raluca – excursii, vizite

Prof:Dumitrescu Aurelia – concursuri

Comisia de receptie

Presedinte Samoila Niculina – administrator

Membrii: Miclea Simona – profesor

Rotaru Simona – ingrijitoare

Echipa de coordonare a programului “Scoala Altfel”

Coordonator – prof.Ivancea Valerica

Membri – prof.Dumitrescu Aurelia

Prof.Miclea Simona

Prof.Preda Ioana

Prof.Bantas Maria

Prof.Matache Niculina

Coordonator proiecte si programe educative scolare si extrascolare

Prof.Mariana Liscan

  2. STRUCTURI ADMINISTRATIVE SI PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR SERVICIUL ADMINISTRATIV

Personalul administrativ din unitatea noastra totdeauna a raspuns pozitiv la sarcinile obligatorii din fisa postului si altele. Gestioneaza bunurile impreuna cu profesorii, raspunzand de pastrarea si folosirea lor in conditii normale. Preia materialele necesare pentru curatenie, dezinfectie si intretinere. Efectueaza lucrari de ingrijire a tuturor spatiilor din unitate si exteriorul acesteia. La diverse evenimente din unitate ajuta la amenajarea spatiului respectiv. Deasemeni, impreuna cu administratorul care coordoneaza intreaga activitate urmareste utilizarea rationala a energiei electrice, a apei si a materialelor consumabile in functie de nevoile specific ale unitatii.

Buna colaborare a personalului administrative cu conducerea unitatii, cu parintii copiilor a dus la desfasurarea procesului de invatamant fara evenimente neplacute. Tot personalul se documenteaza, participa la instruiri si respecta normele de sanatate si securitate in munca – dezvolta deprinderi proprii in vederea desfasurarii activitatii la nivelul de calitate propus.

3.NIVELURI DE INVATAMANT

Nivel prescolar – 510 copii

Grupe/Numar Program prelungit/Numar copii Program normal/Numar copii
Grupa mare – 9 6 grupe – 180 copii 3 grupe – 90 copii
Grupa mijlocie – 5 4 grupe  – 120 copii 1 grupa – 30 copii
Grupa mica – 3 3 grupe – 90 copii

4.RESURSE UMANE

Copii prescolari – In anul scolar 2017-2018 unitatea noastra functioneaza cu 17 grupe, in care sunt inscrisi 510 copii.

Personal angajat – personal didactic 21

 • 4 cu gradul didactic I;
 • 2 cu gradul didactic II;
 • 5 cu definitivat:
 1. suplinitoare in curs de calificare

Personal didactic auxiliar: 2

 • Un administrator financiar,
 • Un administrator de patrimoniu,
 • Personal nedidactic: 8
 • 4 ingrijitoare copii.
 • 1 fochist,
 • 2 bucatarese,
 • 1 spalatoreasa.

5.BAZA MATERIALA

Gradinita nr.1 se afla la iesirea din capital, pe soseaua Bucuresti-Constanta, la intrarea in orasul Pantelimon, pe Bulevardul Biruintei, nr.36, oras Pantelimon, judetul Ilfov.Unitatea functioneaza intr-un local nou, dat in folosinta in anul 2012, de tip S+P+3E si vechiul local D+P si are o capacitate de 510 locuri-390 pentru program prelungit si 120 de locuri pentru program normal.

Noua cladire, corp A are 11 Sali de grupa, 9 dormitoare, 1 sala multifunctionala, 1 cabinet medical, spatiu de joaca, bucatarie, 2 Sali de mese, vestiare, spalatorie, 2 centrale proprii, holuri, 4 birouri si toate spatiile necesare desfasurarii unei activitati de calitate.Aceste sediu a fost dat in folosinta in data de 17.09.2012 si are o capacitate de 330 de locuri in gradinita pentru populatia prescolara a orasului Pantelimon.

Vechea cladire, corp B are 6 salii de grupa, 2 dormitoare, 1 sala de luat masa, 1 cabinet medical, 1 cabinet consilier scolar, 2 grupuri sanitare – 180 locuri.

CORP A

 • 11 Sali de grupa pentru program prelungit;
 • 10 dormitoare;
 • 1 bucatarie;
 • 2 Sali de luat masa ( 200 locuri)
 • 1 spalatorie;
 • 1 cabinet metodic;
 • 1 biblioteca scolara, dotata cu carti de specialitate si specific varstei prescolare, atat pentru nivelul I cat si pentru nivelul II;
 • 1 birou director;
 • 1 birou administrativ;
 • 1 cabinet medical;
 • 1 sala multifunctionala;
 • 10 grupuri sanitare;
 • AEL,
 • Lift pentru copii.

CORP B

 • 2 Sali de grupa pentru program prelungit;
 • 4 Sali de grupa pentru program normal;
 • 2 dormitoare;
 • 1 cabinet consilier scolar;
 • 1 sala de luat masa (100 locuri),
 • 2 grupuri sanitare;
 • 1 arhiva;
 • 1 camera “corn si lapte”.

Gradinita beneficiaza de o curte mare, amenajata cu banci, scaunele, aparate de joaca pentru copii si un mini parc auto.Bibliotecile grupelor sunt dotate cu carti de specialitate si specifice varstei prescolare, atat pentru nivelul I cat si pentru nivelul II.

Fiecare incapere si spatiu din incinta gradinitei este dotat astfel incat sa creeze un ambient placut copiilor dar, totodata si un climat educational favorabil desfasurarii unui invatamant de calitate. Gradinita dispune de mijloacele de invatamant modern: calculatoare, aparatura audio-video, dvd-uri, copiatoare, imprimante, suficiente care complecteaza activitatea cadrelor didactice.

II. EFICACITATE EDUCATIONALA

1.Managementul procesului de predare-invatare-evaluare

a. OFERTA CURRICULARA 2017-2018

– planuri de invatamant;

– programe scolare;

– auxiliare curricular;

– ghiduri;

– CDS la alegerea parintilor.

Activitati extracurriculare indragite de copii:

 • Serbari ocazionale
 • Concursuri educative
 • Spectacole de teatru
 • Organizari de evenimente
 • Drumetii
 • Vizite la muzee, Gradina Zoologica si Gradina Botanica, biblioteca

Activitati optionale:

 • Limba engleza
 • Dans
 • Karate
 • Pian

b. REZULTATELE INVATARII

Promovabilitatea in invatamantul prescolar

GRUPA An scolar 2015-2016 An scolar 2016-2017 An scolar 2017-2018
Mare 100% 100% 100%
Mijlocie 100% 100% 100%
Mica 100% 100% 100%

3.Managementul carierei

3.1 PERFECTIONAREA/DEZVOLTAREA PROFESIONALA CONTINUA

MANAGEMENTUL COMISIILOR MRTODICE/DISCIPLINE,COMPONENTA ORGANIZATORICA, ACTIVITATEA METODICO-STIINTIFICA, INSPECTII SCOLARE (rezultate)

COMISIA DE FORMARE CONTINUA SI PERFECTIONARE

Documentele care au stat la baza desfasurarii activitatii au fost:

 • Planul de activitate al comisiei de dezvoltare profesionala,
 • Metodologia formarii continue a cadrelor didactice aprobata prin OM. Nr.5720/20.10.2010
 • Oferta de programe de formare continua a CCD Ilfov
 • Calendarul lunar al activitatilor de perfectionare si formare continua la nivel de judet

Activitatea Comisiei de Formare Continua si Perfectionare a urmarit pe parcursul anului scolar 2017 – 2018 atingerea scopului si obiectivelor asumate in Planul de Activitati al Comisiei, respectiv, Imbunatatirea calitatii actului educational din unitate, prin perfectionarea si dezvoltarea continua a resurselor umane (personal didactic, nedidactic si auxiliar).

Baza de date privind activitatea de perfectionare, documentele priviond activitatea comisiei au fost intocmite conform planului managerial si in termenul propus.

Identificarea nevoii de formare a cadrelor didactice si didactice auxiliare. A fost intocmit un table centralizator cu creditele acumulate de cadrele didactice.

Planificarea activitatilor de formare si programul activitatilor comisiei a fost intocmit pe baza propunerilor cadrelor didactice, care si-au exprimat dorinta ca anumite teme sa fie dezbatute in cadrul Consiliului Profesoral.

La nivelul comisiilor metodice au fost planificate activitati de formare specifice disciplinei.

ASPECTE POZITIVE:

 • Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfectionare,
 • Existenta in colectivul de cadre didactice al unitatii a unui numar de 8 formatori si 1 metodist ISJ,
 • Implicarea cadrelor didactice in activitati extrascolare cu teme variate.

ASPECTE NEGATIVE:

PROPUNERI PENTRU REMEDIEREA DEFICIENTELOR

 • Promovarea examenelor de grad de catre toate cadrele didactice.

COMISIA METODICA

OBIECTIVELE CARE TREBUIAU ATINSE IN PERIOADA DE RAPORTARE SI GRADUL DE REALIZARE.

 1. Intocmirea planificarilor, planurilor de activitate a comisiei metodice conform indicatiilor MEN, obiectiv realizat prin elaborarea dosarului Comisiei Metodice;
 2. Monitorizarea parcurgerii curriculumului si CDS, obiectiv realizat prin Planul de asistente la ore si fise de asistenta;
 3. Monitorizarea testarilor pentru urmarirea progresului scolar, obiectiv concretizat in rapoartele fiecarui cadru didactic;
 • Desfasurarea de activitati bine proiectate, interesante si atragatoare;
 • Evaluarea cu scop de optimizare si orientare a invatarii;
 • Exercitii diversificate.

Rezultatele inregistrate la sfarsit de an scolar au fost prezentate parintilor.

 1. Participarea tuturor cadrelor didactice la activitatile desfasurate de ISJ, CCD, MEN in cadrul programului de formare continua – cerc pedagogic.
 2. Asigurarea cadrului institutional pentru participarea personalului la procesul decizional prin colectivele de catedra, Comisia pentru curriculum, Consiliul de administratie si Consiliul profesoral s-a realizat prin participarea membrilor comisiei la sedinte si la luarea deciziilor;
 3. Incurajarea unei culturi organizationale care sa stimuleze comunicarea deschisa se reflecta in Planul managerial al Comisiei metodice si in planificari.

ASPECTE POZITIVE

 • Intocmirea si respectarea planificarilor calendaristice;
 • Intocmirea rapoartelor pe grupe;
 • Intocmirea rapoartelor comisiei metodice;
 • Promovabilitate 100%.
 • Aplicarea instrumentelor pentru inregoistrarea progresului scolar si centralizarea acestor rezultate;
 • Desfasurarea activitatilor extrascolare la nivelul grupelor, unitatii si judetului: serbari scolare, vizionari de spectacole,participari la concursuri artistice, excursii.

ASPECTE NEGATIVE

Nu sunt

COMISIA PENTRU ACTIVITATI SCOLARE SI EXTRASCOLARE, PARTENERIATE, PROGRAME SI PROIECTE INTERNE SI INTERNATIONALE

PROIECTARE

 • Actualizarea documentelor (proiecte, parteneriate, instintari)
 • Popularizarea calendarului de activitati extrascolare, proiecte si parteneriate educative.
 • Aplicatii la proiecte europene: POCU
 • Promovarea proiectelor in randul parintilor si Comunitatii locale.

ORGANIZARE

 • Derularea de proiecte realizate in parteneriat cu Primaria Orasului Pantelimon,
 • Desfasurarea concursului national de dans DANCE&MUSIC FEST, editia III si participarea la concursuri scolare locale, judetene, nationale.

In cadrul Activitatilor Extracurriculare s-au realizat urmatoarele:

 • Octombrie: Teatrul Casuta fermecata – vizionarea spectacolului “Aventurile animalutelor”

Cinema Kids – film HD – “Bunul dinozaur”

 • Noiembrie: Teatrul Casuta fermecata – vizionarea spectacolului “Scufita rosie”

Teatrul Savoi – vizionarea spectacolului “ Craiasa zapezii”

 • Decembrie: Cinema Kids – Film HD “ Al saptelea pitic”
 • Ianuarie: Teatrul Casuta Fermecata – vizionarea spectacolului “Cocoselul neascultator”
 • Februarie: Cinema Kids – Film HD “Sava”
 • Martie: Teatrul Casuta Fermecata – vizionare spectacol “Hansel si Gretel”

 Teatrul Casuta Savoi – vizionare spectacol “Spargatorul de nuci”

 • Aprilie: Cinema Kids – Film HD
 • Mai: Teatrul Casuta Fermecata – vizionare spectacol “Pestisorul de aur”
 • Iunie: Cinema Kids – Film HD “Cartea junglei”
 • Excursie

Concursuri:

Am participat cu prescolarii grupei la diferite concursuri ”Mici dar isteti”, ,,Zambetul copilariei,,, unde acestia au obtinut premii, diploma si medalii.

Pregatirea copiilor este un obiectiv formativ final al activitatii instructive-educative din gradinita.

De asemenea fiecare grupa de copii, impreuna cu educatoarele, au marcat evenimentele importante din lunile respective dintre care mentionam:

 • Sarbatoarea fructelor si a legumelor de toamna,
 • 1 Decembrie – Ziua Romaniei – trecut si prezent; activitati care au avut ca obiectiv formarea copiilor in spiritul traditiilor, obiceiurilor si valorilor poporului roman:
 • Serbarile traditionale de Craciun
 • 15 Ianuarie “Moment Eminescu” – poet al neamului,
 • 24 Ianuarie “Marea Unire” – activitati de aniversare a zilei de 24 Ianuarie, Unirea Principatelor Romane.

La toate activitatile desfasurate au participat toti prescolarii, fapt ce dovedeste ca activitatile realizate au fost nu numai instructiv-educative, dar au reusit sa trezeasca interes si o implicare activa atat a prescolarilor cat si a parintilor. S-a realizat:

 • Stimularea competitiei prin joc-concurs
 • Dezvoltarea aptitudinilor creative
 • Promovarea imaginii unitatii scolare initiatoare si a celor participante la concurs
 • Consolidarea deprinderi de a pretui si a ocroti natura
 • Educarea si informarea copiilor cu privire la tipurile de risc generate de situatii de urgent
 • Cultivarea imaginatiei si a creativitatii copiilor conform personajelor din povesti
 • Socializarea si incurajarea spiritului de fair-play

       3.3 MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR EDUCATIVE.  ACTIVITATI EXTRASCOLARE

Intreaga activitate scolara si extrascolara a urmarit in principal cresterea prestigiului si a calitatii activitatii unitatii de invatamant prin activitatile desfasurate cu prescolarii si cadrele didactice, prin formele de parteneriat cu reprezentanti ai comunitatii locale, agenti economici.

In cadrul Activitatilor Extracurriculare s-au inregistrat o serie de parteneriate si anume:

 • Parteneriat cu Teatrul Casuta Fermecata,
 • Parteneriat cu Teatrul Savoi,
 • Parteneriat cu Biserica,
 • Parteneriat cu Primaria,
 • Parteneriat cu Palatul Copiilor si Elevilor Ilfov,
 • Parteneriat educational cu Scoala nr.1 Pantelimon,
 • Proiect Parteneriat cu Primaria (cazuri sociale).
 • Parteneriat cu Kreativ,
 • Parteneriat cu PitiClic,
 • Parteneriat cu Pipo,
 • Parteneriat cu Eduteca,

Pe tot parcursul anului scolar 2017-2018 s-a stimulat si valorizat potentialul copiilor prin:

 • Activitati in care ei sa constientizeze responsabilitatile pe care le au la grupa – “La gradinita” – ce am voie si ce nu am voie,
 • In activitatea “Care sunt colegii mei?” copiii au dovedit ca sunt responsabili fata de altii si fata de ei, fata de mediul natural si social;
 • Obiectivul “sa actioneze pentru eliminarea discriminarii sociale, economice, rasiale a fost realizat in activitatea “Toti suntem egali, toti suntem diferiti”;

_ “Traditii si obiceiuri la romani”.

_ activitatile “Marea Unire”, “1 Decembrie, ziua nationala a romanilor” – s-au concretizat intr-o expozitie de desene;

_“Eminescu, Luceafarul poeziei romanesti” – concurs de recitari.

_vizionarea spectacolelor de circ, teatru;

_participarea la excursiile tematice.

      3.4 STRATEGII EDUCATIONALE, DEZVOLTARE, COORDONARE SI COLABORARE PRIN PARTENERIATE EDUCATIONALE

AU FOST STABILITE PARTENERIATE PENTRU:

 • Festivalul de dans “DANCE&MUSIC FEST”– Primaria orasului Pantelimon, Boom Boom Pantelimon, Federatia Sportul pentru Toti, Asociatia Info Cons,
 • Concurs national “Happy” – Editura Copilaria – concurs de creatie
 • “Sunt tot copiii nostri!”- Primaria Orasului Pantelimon – Sprijin financiar acordat copiilor care provin din familii defavorizate, monoparentale sau fara parinti. Sprijinul acordat consta in achitarea contributiei de hrana si a rechizitelor de catre Consiliul Local al Orasului Pantelimon pentru anul scolar 2017-2018 – 65 copii.
 • “Totul pentru educatie!” – Primaria Orasului Pantelimon – Sprijin financiar copiilor inscrisi in regim de program normal din gradinita. Sprijinul acordat consta in subventionarea mesei de la ora 10 de catre Consiliul Local al Orasului Pantelimon pentru anul scolar 2017-2018.

Propunem acest proiect pentru copiii care frecventeaza gradinita in regim de program normal, deoarece parintii nu-si permit sa achite contributia de hrana de la program prelungit – 120 copii.

 • “Un plus de vitamine, ca sa cresti, copile, bine!” – Primaria Orasului Pantelimon – Sprijin financiar acordat copiilor din gradinita pentru o dezvoltare fizica si psihica armonioasa.Sprijinul acordat consta in subventionarea unor produse natural (sucuri naturale etc) de catre Consiliul Local al Orasului Pantelimon pentru anul scolar 2017-2018 – 510 copii.

III. MANAGEMENTUL CALITATII

        1. Calitate si eficienta in managementul activitatii educationale

      a. Stadiul implementarii sistemului de asigurare a calitatii in unitatea de invatamant (activitatea CEAC, stadiul incarcarii documentelor in aplicatia dedicate; stadiul RAEI).

Atributiile generale ale CEAC pentru anul 2017-2018:

-gestioneaza dovezile, elaboreaza si aplica procedurile, intocmeste planul de imbunatatire, raportul de autoevaluare, formularele periodice de monitorizare interna, pastreaza legatura cu ARACIP, informeaza cadrele didactice asupra sistemului de asigurare a calitatii, se intalnesc lunar in sedinte de lucru in scopul diseminarii observatiilor privind observarea activitatilor, dezbat calificativele obtinute, identifica punctele tari si punctele slabe, propun si implementeaza proiecte in scopul cresterii calitatii activitatii pe diverse domenii de interes.

_ initializeaza RAEI pe platforma ARACIP.

_ pe platforma ARACIP incarca documentele solicitate.

_ finalizeaza RAEI pe platforma ARACIP.

Principalele directii de actiune:

a) In anul scolar 2017-2018, echipa managerial a asigurat permanenta si coerenta autoevaluarii activitatii unitatii prin numirea unei Comisii de Evaluare si Asigurare a Calitatii si prin crearea unui cadru formal in care sa se desfasoare actiunile de autoevaluare.

b) Conform Raportului de autoevaluare 2017-2018, au fost supuse procesului de autoevaluare toate aspectele referitoare la organizatie.

Echipa manageriala  a realizat rapoarte de autoevaluare periodica, bazandu-se pe feedback-ul permanent realizat cu toti factorii implicati in acest proces si tinand cont de opiniile personalului gradinitei, astfel ca autoevaluarea a devenit un proces interactiv, constient si responsabil.

c) S-a verificat efectuarea obsevatiilor la activitati, concluziile fiind communicate Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii. In cadrul sedintelor lunare, directorul gradinitei a comunicat Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii aspectele esentiale privind derularea procesului instructiv-educativ si problemele aparute.

d) Pe langa cele 30 de proceduri, s-au realizat 2 noi pentru punerea in practica a politicilor educationale, respectandu-se cerintele interne si externe si asigurand cadrul calitatii in invatamant.Cele mai multe procedure sunt functionale, fiind formulate in concordant cu legislatia privitoare la invatamantul preuniversitar. Prin evaluarea rezultatelor si prin monitorizare vor fi imbunatatite pentru a fi in accord cu toate cerintele sistemelor si proceselor.

e) Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii a corelat aspectele prezentate in PDI si Planul managerial si a stabilit modalitati de imbunatatire a performantelor prin planurile de imbunatatire periodice.

Analiza activitatii desfasurate de CEAC:

– Indicatorii de performanta si standardele de referinta externa au reprezentat baza in elaborarea, desfasurarea si monitorizarea programelor de invatare.

– Participarea la elaborarea documentelor de planificare strategic PDI, Planul managerial.

– Personalizarea fiselor de responsabilitati pentru fiecare compartiment si comisie, in vederea eficientizarii gradului de implementare a masurilor corective CEAC.

– Personalizarea fiselor postului in cadrul CEAC, in functie de specificul activitatilor derulate in cadrul comisiei.

-Popularizarea procedurilor noi in cadrul consiliului profesoral.Procedurile fiind avizate si aprobate de Consiliul de Administratie.

In functie de situatie, se aplica procedurile existente si se verifica justetea plangerilor si contestatiilor.

-Aplicarea si valorificarea chestionarului catre parinti de pe platforma ARACIP, de identificare a nevoilor educationale si asteptarile beneficiarilor educatiei.

-Verificarea portofoliilor si elaborarea unor propuneri de imbunatatire a procesului de colectare a dovezilor si a surselor acestora.

-Colaborarea la realizarea ROI in conformitate cu legislatia in vigoare.

-Initializeaza RAEI pe platforma ARACIP pentru anul scolar 2018-2019.

-pe platforma ARACIP au fost incarcate documentele solicitate.

-finalizeaza RAEI 2017/2018 pe platforma ARACIP.

-descarcarea documentelor generate de platforma: RAEI 2017/2018, centralizarea chestionarelor aplicate parintilor.

Puncte tari

-S-a intocmit dosarul CEAC cu toate documentele comisiei in ordinea din OPIS.

-S-a eleborat Strategia CEAC si Fisa de monitorizare a indeplinirii indicatorilor de calitate pentru acest an scolar.

-Au fost intocmite un nr 30 de proceduri operationale, indosariate si inregistrate in Registru de procedure al unitatii.

-S-au aplicat la grupele mari Chestionarele pentru parinti de pe platforma ARACIP si au fost centralizate rezultatele.

-Participarea la cursuri de perfectionare a unui nr. de 3 cadre didactice pe problematica asigurarii calitatii “ Calitate in sistemul de invatamant prescolar”;

-Completarea platformei ARACIP si respectarea termenelor solicitate, astfel:

-Initializeaza RAEI pe platforma ARACIP an scolar 2018/2019

– pe platforma ARACIP au fost incarcate documentele solicitate.

– finalizeaza RAEI 2017/2018 pe platforma ARACIP, prin Hotarare CEAC.

 • Activitati de inbunatatire a calitatii pentru anul scolar 2018-2019:

-Imbunatatirea activitatilor extracurriculare la nivel de unitate

 • Imbunatatirea activitatii de formare si dezvoltare profesionala a cadrelor didactice din unitate.
 • Activitati de evaluare a calitatii

-Evaluarea personalului nedidactic din unitate

-Evaluarea semestriala a prescolarilor,

Aceste activitati au fost completate pe platforma ARACIP.

Zone de imbunatatire, noi puncte de actiune – propuneri pentru anul 2018 -2019:

 • Activitati de imbunatatire a calitatii

-Imbunatatirea activitatilor desfasurate in parteneriat

 • Imbunatatirea activitatii de completare a bazei de date a unitatii scolare
 • Activitati de evaluare a calitatii:

-Evaluarea calitatii institutionale

-Evaluarea cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar

-Identificarea procedurilor – cheie in CEAC si eficientizarea lor prin: stabilirea unei ierarhii privind prioritatea lor in sistemul calitatii, simplificarea pasilor si flexibilizarea acestora.

-Realizarea de intalniri de lucru si de sprijin a cadrelor didactice in vederea elaborarii si implementarii programelor de invatare, de performanta si remediere.

-Revizuirea periodica a documentelor specifice.

-Dezvoltarea spiritului competitional prin evaluare periodica a activitatilor cadrelor didactice, care sa se refere atat la sarcinile stabilite prin fisa postului, cat si la celelalte atributii care le revin ca membri in alte comisii de lucru.

-Evaluarea standardizata a progresului prescolarilor pe baza fiselor de evaluare si a altor instrumente de evaluare si centralizare a datelor privind progresul scolar la nivelul gradinitei.

DIRECTOR,

Prof. Mariana LISCAN

Nu sunt comentarii încă

Lasă un răspuns

Reset toate domeniile