Educatoare

Prof. Staiu Ionela Cristina
Grad didactic I

26.04.1976

Experienţa profesională

1.09.1995– prezent – prof. înv.preşcolar la Gradiniţa Nr. 1 Pantelimon

17.05.2008-01.11.2010-director la Gradinita Nr.1 Pantelimon

Educatie si Formare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

2006 – 2009 – Facultatea de Psihologie – Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti

1990- 1995 – Liceul Pedagogic Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

  Definitivat-1997

Gradul didactic II-2002

 „Inspectia scolara”-2005

„Consiliere si orientare”2007

„Managementul proiectelor din fonduri structurale”-2007

„Manager scolar ilfovean”-2007

„Tehnologia informatiei computerizate”-2007

Gradul didactic I-2008

„Management si comunicare”-2008

„Educatia incluziva”-2009

„Educatia timpurie”2010

Rezultate

  participare la concursuri locale, judeţene, interjudeţene, internaţionale, locurile I, II si III.

Publicatii

Nu sunt comentarii încă

Lasă un răspuns

Reset toate domeniile