PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA

          PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA Grădinița nr.1 Pantelimon

REVIZUIT 2018

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA

Motto: FIECARE COPIL PE CARE-L INSTRUIM ESTE UN OM PE CARE ÎL CÂȘTIGĂM!

Discutat in CP/ 10.09.2018

Aprobat in CA/ 10.09.2018

Prof. Mariana LISCAN

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 • Unitatea noastră este o grădiniță cu program prelungit în care copiii desfășoară activități specifice vârstei, servesc masa, se bucură de servicii educaționale de calitate, de cadouri cu diferite ocazii, excursii, serbări. Personalul de îngrijire manifestă interes pentru menținerea curățeniei în unitate, a căldurii în toate încăperile, supraveghează cu atenție copiii în timpul tuturor activităților, jocurilor, plimbărilor.
 • Unitatea funcționează în două clădiri, având o suprafață utilă de 2.973 mp, respectiv 880 mp clădire, 2000 mp – curte;
 • Clădirile sunt racordate la curent electric, canalizare, rețea de gaz, au contract cu firma de salubrizare si de paza; grădinița este prevazută cu trei centrale termice proprii, lift, sisteme de monitorizare video.

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN

 1. SCURT ISTORIC AL UNITĂȚII

Grădiniţa Nr. 1 se află la ieşirea din capitală, pe şoseaua Bucureşti – Constanţa, la intrarea în oraşul Pantelimon, pe Bulevardul Biruinţei, nr. 36, oraş Pantelimon, jud. Ilfov. Unitatea funcţionează într-un local nou, dat în folosinţă în anul 2012, de tip S+P+3E și vechiul local D+P si are o capacitate de 510 locuri – 390 pentru program prelungit și 120 pentru program normal.

Noua clădire, corp A are 11 săli de grupă, 10 dormitoare, 1 sală multifuncţională, 1 cabinet medical, spaţiu de joacă, bucătărie, 2 Săli de mese, vestiare, spălătorie, 2 centrale proprii,  holuri, 5 birouri şi toate spaţiile necesare desfăşurării unei activităţi de calitate. Acest sediu a fost dat în folosinţă în data de 17.09. 2012 şi are o capacitate de 330 de locuri în grădiniţă pentru populaţia preşcolară a oraşului Pantelimon.

Vechea clădire, corp B are 7 săli de grupă, 2 dormitoare, 1 sală de luat masa, 1 cabinet medical, 1 cabinet psiholog, 2 grupuri sanitare – 180 locuri.

Unitatea noastră este vizibilă în comunitate prin poziția geografică, dimensiune și prin calitatea activităților desfășurate cu copiii și prin personalizarea acțiunilor desfășurate. În centrul atenției tuturor  se afla copilul și nevoile lui de creștere, socializare și educație.

„Multe dintre câte ne sunt necesare pot aștepta, numai copilul nu. Acum e timpul când se formează trupul şi spiritul lui. Copilului nu i se poate spune: Așteptă până mâine! Numele lui este AZI!”  

    (Gabriela Mistral)

 1. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ

Cultura este pentru organizație ceea ce personalitatea este pentru individ.”

 • Cultura organizațională a unității influențează comportamentul indivizilor și grupurilor din cadrul organizației și are un impact puternic asupra tuturor aspectelor vieții organizaționale;
 • Promovăm “valoarea omului” ca mod de viață;
 • Cadrele didactice manifestă dorința de a respecta particularitățile individuale;
 • Personalul din unitate pledează pentru dreptul la educație și la exprimarea opiniei proprii;
 • Ne adaptăm la nivelul de dezvoltare al societății actuale;
 • Climatul din gradiniță este cald, primitor, chiar familial;
 • Relațiile dintre educatoare sunt de colegialitate, respect și colaborare.
 • Organizăm cu copiii manifestări cu prilejul zilelor de 1 Decembrie, 25 Decembrie, 8 Martie, Sărbătoarea Paștelui, zile onomastice, sfârșitul anului școlar, Ziua grădiniței – 1 iunie, etc.
 • Unitatea este renumită în oraș prin calitatea actului educativ și grija acordată copiilor pe toate planurile.
 • Climatul organizaţiei este unul stimulativ, de toleranţă şi cooperare, dinamic şi inovator, incluziv;
 • Valorile dominantece caracterizează membrii sunt:responsabilitatea,  cooperarea, generozitatea, munca in echipă, încrederea şi respectul  faţă de copil si familia acestuia, devotamentul, libertatea de exprimare, receptivitatea şi creativitatea, chiar dacă mai apar uneori manifestări de conservatorism sau automulţumire;
 • Directorul are o atitudine asertivă, democratică, de încredere în echipa de lucru, este receptiv, cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările organizaţiei si nevoile ei;
 • Regulamentul de ordine interioarăelaborat, supus atenţiei organizaţiei si aprobat cuprinde norme privind activitatea pe diferite compartimente şi comisii de lucru, precum şi fişele posturilor pentru toate categoriile de personal.
 1. PREZENTAREA RESURSELOR
  1. Resurse curriculare
 • Materialele curriculare pentru nivelul preșcolar
 • Planuri de învățământ
 • Programe școlare
 • Auxiliare
 • Caiete de lucru
 • Ghiduri
 1. Resurse umane

Populaţia şcolară:

 • În grădiniţă sunt înscrişi un număr de 510 preşcolari, având vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani;
 • Grădiniţa funcţionează cu 18 grupe, 13 grupe cu program prelungit și 5 grupe cu program normal. Împărțirea pe grupe de vârstă este:
 • 3 grupe mici program prelungit;
 • 4 grupe mijlocii program prelungit;
 • 6 grupe mari program prelungit:
 • 2 grupe mijlocii program normal;
 • 3 grupe mari program normal.
 • Copiii preşcolari provin din mediul urban.

Personalul grădiniţei:

Didactic: 32 posturi de educatoare aprobate22 educatoare, din care:

 • 1 director, grad didactic I, membru CNEME;
 • 17 cadre didactice calificate, titulare în unitate;
 • 3 cadre didactice detaşate în unitate în interesul învăţământului;
 • 2  cadre didactice calificate;
 • 3 educatoare cu grad didactic 1
 • 3 educatoare cu grad II
 • 9 educatoare cu grad definitiv.
 • 3 cadre didactice suplinitoare, în curs de calificare, cu studii superioare în alte domenii.

Didactic auxiliar 3 posturi : – 1 administrator financiar;

 • 1 administrator de patrimoniu;
 • 1 secreatară (post finanțat de Consiliul Local).

Sanitar – 3 asistente medicale

Nedidactic . 10 posturi, din care:

 • 3 bucătărese (1 post finanțat de Consiliul Local)  
 • 9 îngrijitoare (5 posturi finanțate de Consiliul Local)
 • 1 spălătoreasă
 • 1 fochist

Paza este asigurată de o firmă specializată , cu un agent de pază non stop, asigurată de Consiliul Local al orasului Pantelimon.

Performanțe:

 • Activitatea desfăşurată de-a lungul anilor de cadrele didactice şi de preşcolarii grădiniţei cuprinde o gamă largă de acţiuni conducând la succese remarcabile;
 • Preşcolarii grădiniţei noastre sunt pregătiţi pentru şcoală şi acest lucru reiese din integrarea acestora cu uşurinţă în clasa pregătitoare şi obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune la învăţătură;
 • Preşcolarii au obţinut numeroase premii la concursuri precum „Zâmbetul Copilăriei”, „Mici dar isteţi!”, „Summer Dance”, „Cu Europa la joacă”, „Dance&Music Fest”;
 • Grădiniţa nr.1 satisface cerinţele părinţilor, acest lucru reieşind din nivelul de pregătire al preşcolarilor, numărul mare de solicitări pentru înscrierea copiilor la grădiniţă, absenţa abandonului şcolar şi a transferărilor copiilor preşcolari către alte unităţi de învăţământ similar, solicitări de înscriere a copiilor din alte localități;
 • Grădiniţa are preocupări în formarea şi integrarea copiilor preşcolari aflaţi în situaţie de risc. În grădiniţă se desfăşoară din 2014 patru proiecte finanțate de CL – un program de cuprindere a copiilor preşcolari aflaţi în situaţii de risc “Sunt tot copiii noștri!”, un proiect pentru performanță „În sprijinul performanței!”, un proiect pentru copiii înscriși la program normal „Totul pentru educație!” și unul pentru sănătate „Un plus de vitamine, să crești, copile, bine!”.
 • Concursuri și proiecte:
 • locale
 • judeţene
 • naţionale   
 1. Resurse materiale și financiare

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon își desfășoară activitatea în două corpuri de clădire, dispuse astfel:

CORP A

 • 11 săli de grupă pentru program prelungit;
 • 10 dormitoare;
 • 1 bucătărie;
 • 2 săli de luat masa (200 locuri);
 • 1 spălătorie;
 • 1 cabinet metodic;
 • 1 bibliotecă școlară, dotată cu cărți de specialitate și specifice vârstei preșcolare, atât pentru nivelul I cât şi pentru nivelul II;
 • 1 birou director;
 • 1 birou administrativ;
 • 1 cabinet medical;
 • 1 sală multifuncțională;
 • 10 grupuri sanitare;
 • AEL;
 • Lift pentru copii.

CORP B

 • 2 săli de grupă pentru program prelungit;
 • 5 Sali de grupă pentru program normal;
 • 2 dormitoare;
 • 1 cabinet psihologic/ logoped;
 • 1 sală de luat masa (100 locuri);
 • 2 grupuri sanitare;
 • 1 arhivă;
 • 1 cameră “corn si lapte”.

Grădinița beneficiază de o curte mare, amenajată cu  bănci, scăunele, aparate de joacă pentru copii și un mini parc auto. Bibliotecile grupelor sunt dotate cu cărți de specialitate și specifice vârstei preșcolare, atât pentru nivelul I cât şi pentru nivelul II

Fiecare încăpere și spațiu din incinta grădiniței este dotat astfel încât să creeze un ambient plăcut copiilor dar, totodată și un climat educațional favorabil desfășurării unui învățământ de calitate. Grădiniţa dispune de  mijloacele de învățământ moderne: calculatoare, aparatură audio-video, dvd-uri, copiatoare, imprimante, suficiente care completează activitatea cadrelor didactice.

Grădinița nr.1 Pantelimon și-a câștigat un binemeritat renume, aducând o contribuție prețioasă la formarea copiilor, viitori elevi ai clasei pregătitoare.

S-a reușit, cu sprijinul Primăriei orașului Pantelimon/Consliul Local, sponsorizărilor și donațiilor interne și externe, utilarea unității după cum urmează:

 • Mobilier modular, ergonomic în fiecare sală de grupă;
 • Înființarea unei biblioteci, fondul de carte îmbunătățindu-se anual;
 • Amenajarea unui cabinet metodic;
 • Amenajarea și dotarea spațiului de joacă exterior;
 • Dotarea cabinetului metodic și a grupelor cu laptopuri, multifuncționale, mobilier adecvat;
 • Derularea a patru proiecte comunitare finanțate de Consiliul Local al orașului Pantelimon;
 • Transport școlar pentru toți copiii asigurat de Consiliul Local al orașului Pantelimon;
 • Dotarea clădirilor grădiniței cu sistem de supraveghere video.
 1. RELAŢII DE SUBORDONARE/ COLABORARE

Potrivit legislaţiei în vigoare Grădinița nr.1 Pantelimon se subordonează Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice şi Inspectoratului Școlar al Judeţului Ilfov. De asemenea, unitatea poate fi controlată şi evaluată de către inspectorul coordonator desemnat de către Inspetoratul scolar al judeţului Ilfov.

Grădinița nr.1 Pantelimon are relaţii de colaborare cu Primăria orașului Pantelimon, Consiliul local al orașului Pantelimon, Școala Gimnazială nr.1 Pantelimon, Biserica din Pantelimon, Consiliul reprezentativ al părinţilor, Dispensarul orașului, Postul de poliţie, familiile elevilor, ONG -uri, editura CD Press şi alte instituţii publice (Școala nr.4 București etc).

DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN

 • Mediul de rezidență:   Urban
 • Tipul localității:Oraș

Oraşul Pantelimon este unul dintre oraşele judeţului Ilfov, poziţionat în partea de est a municipiului Bucureşti, pe marginea de est a lacului Pantelimon, la 10 Km. de centrul capitalei şi la mai puţin de un Km. de una dintre intrările în Bucureşti. Asfel, oraşul Pantelimon are o poziţie favorabilă, fiind limită a capitalei cu multe influienţe bucureştene.

Începând cu anul 2007 localitatea Pantelimon devine oraş. În Pantelimon conviețuiesc în bune relații cetățeni de diferite etnii, în numar mai mare fiind români și romi, cu diferite convingeri religioase.

Numărul locuitorilor a crescut în timp, dar și orașul și-a schimbat fața radical în perioada comunistă datorită unei politici general valabile pentru întreaga țară. Industrializarea forțată și exodul populației spre oraș a ridicat problema construirii unor obiective de interes comunitar: școli și grădinițe, magazine, circumscripții sanitare. Grădinițele s-au transformat în grădinițe cu program prelungit patronate de câte o interprindere, astfel că până în 1989 căminele au absorbit un numar foarte mare de copii cu mult peste capacitatea lor. Dupa 1989 afluxul de copii s-a îndreptat spre grădinițe cu program normal: au falimentat o serie întreagă de inteprinderi dar, prin apariția unor intreprinzatori privați, fie străini fie autohtoni, situația a revenit la normal.

Localitatea Pantelimon are o populaţie de 28.000 de locuitori şi este în continuă dezvoltare economică, având numeroase oportunităţi:

 • apropierea de Municipiul Bucureşti;
 • accesul favorizat de şoseaua de centură;
 • faptul că tot mai multe firme din Bucureşti caută să îşi mute activitatea din zona aglomerată a metropolei într-o zonă uşor accesibilă;
 • pregătirea profesională a locuitorilor oraşului Pantelimon, aceştia activând în domenii precum: apicultură, inginerie, cercetare, economie, învăţământ, medicină, comerţ, agricultură;
 • creşterea numărului agenţilor economici ce au ca obiect de activitate producţia, distribuirea de mărfuri şi comerţul;
 • existenţa proiectelor de dezvoltare economică a oraşului în derulare şi mari perspective în acest domeniu.

Grădiniţa Nr. 1 se află la ieşirea din capitală, pe şoseaua Bucureşti – Constanţa, la intrarea în oraşul Pantelimon, pe Bulevardul Biruinţei, nr. 36, oraş Pantelimon, jud. Ilfov. Grădiniţa funcţionează într-un local nou, construit în anul 2012 de tip S+P+3E si vechiul local D+P. Încă de la inființare a venit în întâmpinarea nevoilor educaționale ale copiilor cu o ofertă de activități diversificată. Calitatea, diversitatea şi armonizarea actului educațional cu cerințele și nevoile părinților, comunității locale, a societății, profesionalismul, curajul colectivului de cadre didactice în găsirea altor căi şi modalități proprii de autoperfecţionare şi implementare a acestora în actul de predare – învățare, grădinița noastră oferă posibilitatea formării şi instruirii copiilor între 3-6 ani la nivelul unor cerințe de maximă exigență, astfel încât adaptarea la școală să fie un succes.

Oferta educaţională a grădiniţei noastre se prefigurează în funcţie de nevoile reale ale  comunităţii locale:

 • nevoia existenţei unei grădiniţe  moderne cu un program instructiv-educativ de calitate;
 • nevoia de educaţie raportată la modul de abordare a relaţiei părinte – copil prin cunoaşterea şi respectarea nevoilor individuale ale copilului şi asigurarea unei oferte educaţionale în consens cu acestea;
 • nevoia de programe educaţionale atractive si eficiente;
 • nevoia de educaţie pentru societate în spiritul democraţiei;
 • nevoia de integrare a copiilor cu nevoi speciale;
 • nevoia dezvoltării unor programe comunitare, proiecte educaţionale şi de parteneriat la nivel local,  judeţean, naţional cu implicarea familiilor şi a comunităţii;
 • nevoia creşterii atractivităţii grădiniţei prin desfăşurarea unui program de calitate în vederea egalizării şanselor fiecărui copil, cu acces la integrarea socială şi scolară.

Oportunităţi pentru implicarea grădiniței în proiecte alături de comunitate, ce are o populație de aproximativ 28.000 locuitori:

 • Proiectul privind extinderea Grădiniței nr. 1 Pantelimon cu  încă o clădire, Grupuri de interes:
 • beneficiari direcţi – copiii;
 • beneficiari indirecţi – părinţii preșcolarilor
 • beneficiari indirecţi – comunitatea locală
 • beneficiari indirecţi – agenţii economici din zonă

ANALIZA P.E.S.T.E.

Învățământul, ca prioritate națională, cuprinde şi învățământul preșcolar încadrat funcțional reformei ce se desfășoară în toate sectoarele de activitate. Statul susține grădinița, asigurând în felul acesta realizarea principiului „Educație pentru toți”. Programele de educaţie timpurie au ca scop colaborarea dintre mai mulţi factori sociali, politici, educaționali, în vederea cuprinderii tuturor copiilor în sistemul de învățământ, fără discriminare.

 1. Contextul politic
 • armonizarea politicii educaţionale cu cerinţele şi nevoile comunităţii locale;
 • organizarea unor informări, dezbateri în vederea obţinerii implicării partenerilor;
 • aplicarea unei strategii de comunicare şi relaţii publice în favoarea imaginii instituţionale (crearea unui departament responsabil cu această activitate care să realizeze şi un site al grădiniţei);
 • cunoaşterea ordinelor şi documentelor legislative; promovarea si aplicarea acestora: informarea şi educarea publicului consumator de servicii educaţionale.
 1. Contextul economic
 • creşterea ratei şomajului şi orientarea părinţilor către grădiniţele de stat;
 • recunoaşterea  de către administraţia locală, respectiv de către Primărie a importanţei unităţilor preşcolare în comunitate şi implicarea reală a acesteia în administrarea, dotarea şi amenajarea grădiniţei la standarde europene;
 • îmbunătăţirea bazei materiale a unităţii prin implicarea comitetului de părinţi, a agenţilor economici în acţiuni de donaţii şi sponsorizări;
 • cunoaşterea potenţialului economic al zonei în vederea atragerii unor fonduri extrabugetare.
 1. Contextul social
 • schimbările sociale generate de apariţia şomajului;
 • egalizarea  şanselor educaţionale cu acces la  integrare şcolară şi socială;
 • eliminarea discriminărilor de natură religioasă, etnică sau de rasă;
 • servicii de calitate care să prevină intrarea copilului şi a familiei în dificultate;
 • segmentul social pentru care oferă servicii grădiniţa este favorabil educaţiei şi instruirii, familia şi comunitatea locală sprijinind eforturile pentru educarea copiilor;
 • sprijinirea/ consilierea copiilor şi a familiilor copiilor ce preîntâmpină dificultăţi în socializare.
 1. Contextul tehnologic
 • asigurarea dotărilor tehnologice corespunzătoare cerinţelor actuale şi urmărirea impactului acestora asupra procesului de învăţământ;
 • utilizarea calculatorului în familie de către un număr din ce în ce mai mare de copii preşcolari;
 • utilizarea calculatorului în procesul de predare, învăţare, evaluare la grupele mari şi pregătitoare ;
 • iniţierea cadrelor didatice în utlizarea aparatelor moderne: calculator, fax, videoretroproiector, etc.
 • actualizarea si utilizarea eficientă a echipamentelor informatice; existenţa iniţiativelor în abordarea învăţării asistată de calculator;
 • posibilitatea reală a folosirii soft-urilor educaţionale, utilizarea frecventă şi eficientă a internetului, a comunicării informaţionale datorită existenţei a 20 calculatoare în cabinetul de informatică.
 1. Contextul ecologic
 • crearea unui comportament ecologic al  copiilor şi a unei atitudini responsabile în raport cu mediul natural prin realizarea proiectului educaţional “Ecogrădiniţa”;
 • informarea şi educarea în domeniul ecologic a publicului ţintă prin crearea unui centru de resurse, a cantinelor pentru păsărele, a containerelor pentru materiale reciclabile, reutilizarea materialelor refolosibile, s.a. ;
 • iniţierea şi participarea la noi proiecte în plan local, naţional şi/ sau internaţional;
 • asigurarea unor servicii în scopul protejării mediului natural al comunităţii de referinţă (amenajarea curţii, protejarea speciilor de  arbori şi arbuşti existente, ş.a).

ANALIZA SWOT

O analiză SWOT a activităţii desfăşurate în Grădinița nr.1 Pantelimon, în anul şcolar 2017 – 2018, evidenţiează următoarele aspecte:

PUNCTE TARI

   Management

 • Aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniul educaţiei;
 • Abilităţi de planificare strategică dezvoltate ale managerului unităţii şcolare;
 • Centrarea managementului şcolar pe obiective strategice şi pe obţinerea de rezultate superioare;
 • Dezvoltarea unei culturi organizaţionale pozitive si a unui climat de lucru motivant;
 • Oferta educaţională atractivă pe toate nivelurile de învăţământ;
 • Crearea bazei de date a unităţii şi introducerea în baza de date naţionala a educaţiei;
 • Managementul şcolar şi instituţional s-a realizat într-o manieră activ-participativă şi democratică, care a permis promovarea iniţiativelor cadrelor didactice;
 • Colaborare eficientă şi productivă atât cu ISJ Ilfov, cât şi cu autorităţile locale cu responsabilităţi în domeniul educaţiei.   

Curriculum si dezvoltare curriculară şi extracurriculară

 • oferta variată de programe şcolare şi extraşcolare care conduc la personalizarea procesului instructiv-educativ;
 • aplicarea unui curriculum echilibrat, prin armonizarea curriculum-ului naţional cu cel local;
 • elaborarea curriculum-ului local în cea mai mare măsură prin consultarea părinţilor şi a copiilor, luând in consideraţie nevoile comunităţii, resursele umane şi cele materiale existente,
 • proiectarea documentelor cadrelor didactice în conformitate cu recomandările/reglementările ghidurilor metodologice pentru aplicarea programelor şcolare, cu metodica predării disciplinei şi respectând particularităţile de vârstă ale copiilor;

Rezultate şcolare

 • rezultate bune obţinute de preșcolarii Grădiniței nr.1 Pantelimon la concursurile zonale și județene;
 • rezultatele școlare curente sunt foarte bune.

                                                  Resurse umane

 • A crescut gradul de acoperire cu personal didactic calificat la nivelul Grădiniței nr.1 Pantelimon;  
 • Existenţa, în unitatea şcolară, a unui corp profesoral cu experienţă, beneficiari ai cursurilor de formare continuă;
 • Creşterea interesului personalului didactic din sistem pentru pregătirea/formarea profesională;
 • Creşterea numărului de colaboratori şi parteneri educaţionali în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare;
 • O tradiţie instructiv-educativă concretizată într-o imagine foarte bună a unității de învățământ.

Resurse materiale şi financiare

 • Îmbunătăţirea substanţială a bazei materiale  în raport cu anii precedenţi;
 • Sănătatea şi securitatea în muncă s-a realizat de către un serviciu extern specializat.
 • Curtea grădiniței este amenajată și dotată cu aparate de joc atractive pentru copii;
 • Baza materială foarte bună în grupe;
 • Starea fizica a spațiilor este deosebită și se încadrează în normele de igienă corespunzătoare;
 • Consiliul Local asigură transport gratuit copiilor către grădiniță și de la grădiniță către casă;

Parteneriat și dezvoltare comunitară

 • Îmbunătăţirea sistemului de diseminare a informaţiilor cu privire la grădiniță şi activităţile ei specifice;
 • Relaţii bune cu părinţii şi comunitatea, rezultatul fiind cele patru proiecte în derulare, grupul țintă fiind copiii defavorizați, unul din obiective fiind creșterea imunității copiilor;
 • Creşterea transparenţei promovării obiectivelor şi ofertelor educaţionale la nivel local;
 • Atmosferă destinsă, de încredere reciprocă;
 • Parteneriate cu diverse școli, Poliția locală Pantelimon, Jandarmeria jud. Ilfov, Biserica, ONG-uri etc.

PUNCTE SLABE

                       Management

 • Ritmicitatea asistenţelor şi controlul tuturor compartimentelor;
 • Lipsa de atragere a fondurilor prin scrierea de proiecte;

Curriculum și dezvoltare curriculară şi extracurriculară

 • Insuficienta adecvare a demersurilor curriculare la particularităţile copiilor şi la conţinuturile esenţiale;
 • Nepracticarea unor trasee individualizate de învăţare şi insuficienta adaptare a curriculum-ului particularităţilor unor categorii speciale de preșcolari, datorată lipsei cadrelor didactice specializate;
 • Insuficienta manifestare a inventivităţii şi creativităţii pedagogice a unor cadre didactice suplinitoare în vederea creşterii motivaţiei pentru învăţare a preșcolarilor.

Rezultate şcolare

 • Slaba implicare a parinților pentru susținerea copiilor în vederea participării la diverse concursuri.

Resurse umane

 • Comunicare deficitară cu părinţii copiilor care înregistrează insucces şcolar;
 • Mobilitatea cadrelor didactice netitulare;
 • Dezinteresul unor cadre didactice pentru problemele şi pentru dezvoltarea şcolii;
 • Numărul foarte mare de copii preșcolari la grupă.

Resurse materiale şi financiare

 • Insuficienţa spaţiului necesar procesului instructiv-educativ în raport cu supradimensionarea cifrei de şcolarizare.

Parteneriat şi dezvoltare comunitară

 • Slaba implicare a familiei ca principal partener al şcolii;
 • Slaba implicare a comitetelor de părinţi în coordonarea  relaţiei şcoală-comunitate.

OPORTUNITĂŢI

 • Preocuparea şi sprijinul comunităţii locale precum şi a părinţilor  pentru dezvoltarea bazei materiale;
 • Existenţa unei oferte bogate şi diversificate de programe de formare continua oferite de ISJ Ilfov prin CCD Ilfov;
 • Raportarea la standardele naţionale şi la indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, în funcţie de nivelul de învăţământ;
 • posibilitatea de a intensifica colaborarea cu numeroase ONG-uri;
 • Creşterea oportunităţii de a obţine granturi pentru derularea unor proiecte în domeniile formării şi dezvoltării profesionale, interculturalităţii, infrastructurii şcolare;
 • Promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii vieţii comunităţii;
 • Implicarea şcolii în proiecte educaţionale ce urmăresc înlăturarea fenomenelor de absenteism şi abandon şcolar;
 • Diversificarea ofertei educaţionale, creşterea calităţii actului educaţional prin perspectiva descentralizării şi a concurenţei pe piaţa educaţiei.

AMENINŢĂRI

 • violenţa manifestată de anumiţi elevi;
 • menţinerea unei rate ridicate a  absenteismului şcolar şi  a numărului de copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate;
 • copii crescuţi în medii violente, familii destrămate;
 • oferta negativă a străzii, internetului și televizorului;
 • neimplicarea unor familii în susţinerea activităţii educative din grădiniță;
 • extinderea programelor de reabilitare, reparaţii, consolidare şi extindere a unităţii de către Primărie.

VIZIUNEA

Grădinița noastră este mediul educațional în care fiecare preșcolar își atinge maximum de capacități intelectuale, morale, civice și de lucru în echipă, pentru a se integra cu succes în mediu social concurențial.

Întreaga activitate din unitate va fi organizată astfel  încât să se creeze în cadrul său  un mediu educaţional adaptabil dezvoltării individuale a fiecărui copil, prin valorificarea potenţialului creativ şi a spiritului de iniţiativă, oferind şanse egale de reuşită tuturor copiilor.

Întregul proces de instrucţie şi educaţie al grădiniței noastre trebuie să fie centrat pe un set de valori care să se imprime şi să definească profilul moral şi acţional al copiilor noştri.

Valorile promovate în Grădinița nr.1 Pantelimon

Profesionalismul – a fi cel mai bun în domeniul său de activitate;

Integritatea –a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă;

Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi;

Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni;

Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

MISIUNEA

Grădiniţa nr.1 Pantelimon promovează un învăţământ deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul egal pentru toţii copiii, indiferent de condiţia socială şi materială, asigură un climat socio-afectiv adecvat, cooperare şi parteneriat educațional, pentru integrarea cu succes în școală și în  societate a copiilor, promovând valori precum: bunătatea, bunul simț, toleranța, responsabilitatea și respectul.

OPŢIUNI STRATEGICE

 • Dezvoltarea curriculară  
 • Dezvoltarea resurselor umane
 • Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale
 • Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea

SCOPURI STRATEGICE

 • Creşterea calității demersului instructiv-educativ;
 • Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice;
 • Eficientizarea activităţii cadrelor didactice;
 • Dezvoltarea parteneriatelor;
 • Atragerea preșcolarilor printr-o ofertă curriculară generoasă;
 • Îmbunătățirea bazei materiale a grădiniței.

             ȚINTE STRATEGICE

 1. Proiectarea activității manageriale, implementarea curriculumului național pe baza unei diagnoze pertinente cu proceduri specifice implementării controlului managerial intern, în conformitate cu exigențele politicilor în educația națională, implicit a CDȘ-ului ca sistem deschis, bazat pe opțiuni multiple, decise de beneficiari
 2. Inițierea/ proiectarea/ realizarea de proiecte și parteneriate în vederea dezvoltării grădiniței ca mediu educațional centrat pe dezvoltarea armonioasă a personalității preșcolarilor
 3. Formarea și dezvoltarea de resurse umane la standarde de calitate, care să asigure valorizarea acțiunii pedagogice și a unui management al clasei, conform standardelor și indicatorilor impuse de calitatea în educație
 4. Coordonarea, monitorizarea, controlul, evaluarea continuă a actului managerial/ educațional la nivelul unității școlare
 5. Dezvoltarea/ îmbunătățirea bazei materiale a unității școlare, a echipamentelor și utilităților ca bază de asigurare a securității copiilor și de realizare a unui climat de tip “școala prietenoasă”
 6. Diseminarea legislației anticorupție în mediul școlar, în vederea prevenirii actelor de corupție, conform exigențelor în strategia anticorupție în școală

1. Dezvoltarea curriculară

 • Asigurarea dreptului la o educaţie  permanentă şi de calitate a tuturor copiilor din comunitate;
 • Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de a utiliza și valorifica eficient tehnologii de informare, formare și comunicare pentru asigurarea calității procesului instructiv–educativ;
 • Asigurarea unui mediu şcolar sigur şi prietenos în care elevii să se simtă valorizaţi;
 • Diminuarea fenomenului de abandon şcolar prin adecvarea mediului educaţional la nevoile individuale ale tuturor copiilor.

2. Dezvoltarea resurselor umane

 • Pregătirea continuă a cadrelor didactice în vederea utilizării strategiilor didactice centrate pe copil;
 • Diminuarea fenomenului de abandon şcolar prin adecvarea mediului educaţional la nevoile individuale ale tuturor copiilor;
 • Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de a utiliza şi valorifica eficient tehnologii de informare, formare şi comunicare pentru asigurarea calităţii procesului instructiv–educativ.

3. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale

 • Diminuarea fenomenului de abandon şcolar prin adecvarea mediului educaţional la nevoile individuale ale tuturor copiilor.

4. Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea

 • Promovarea unui parteneriat real grădiniță-comunitate prin implicarea în viaţa instituției a tuturor factorilor interesaţi.

PROGRAMELE CARE SE VOR DERULA PENTRU ATINGEREA ŢINTELOR

ŢINTA 1. Proietarea activității manageriale, implementarea curriculumului național pe baza unei diagnoze pertinente cu proceduri specifice implementării controlului managerial intern, în conformitate cu exigențele politicilor în educația națională, implicit a CDȘ-ului ca sistem deschis, bazat pe opțiuni multiple, decise de beneficiari

Programul 1.1. Implementarea unor strategii educaționale, astfel încât activitatea să fie centrată pe copil

Programul  1.2. Activități care să faciliteze adaptarea copiilor la viața social

Programul  1.3. Îmbunătățirea competențelor de lectură

ŢINTA 2. Inițierea/ proiectarea/ realizarea de proiecte și parteneriate în vederea dezvoltării grădiniței ca mediu educațional centrat pe dezvoltarea armonioasă a personalității preșcolarilor

          Programul 2.1 Asigurarea transparenţei activităţilor didactice

            Programul 2.2. Activităţi în parteneriat grădiniţă–familie-comunitate

ŢINTA 3. Formarea si dezvoltarea de resurse umane la standarde de calitate, care să asigure valorizarea acțiunii pedagogice și a unui management al clasei, conform standardelor și indicatorilor impuse de calitatea în educație

Programul 3.1. Perfecționarea continuă a cadrelor didactice și în acord cu specificul comunității

ŢINTA 4: Coordonarea, monitorizarea, controlul, evaluarea continuă a actului managerial/ educațional la nivelul unității școlare

Programul  4.1. Orientarea și optimizarea învățării prin evaluare

Programul  4.2. Creșterea atractivității activităților instructiv-educative

ŢINTA 5. Dezvoltarea/ îmbunătățirea bazei materiale a unității școlare, a echipamentelor și utilităților ca bază de asigurare a securității copiilor și de realizarea a unui climat de tip „școala prietenoasă”

Programul 5.1.  Diminuarea fenomenului de abandon şcolar prin adecvarea mediului educaţional la nevoile individuale ale tuturor copiilor

Programul  5.2. Asigurarea unui mediu şcolar sigur şi prietenos în care elevii să se simtă valorizaţi

ŢINTA 6. Diseminarea legislației anticorupție în mediul școlar, în vederea prevenirii actelor de corupție, conform exigențelor  în strategia anticorupție în școală

Programul 6.1. Asigurarea dreptului la o educaţie  permanentă şi de calitate a tuturor copiilor din comunitate

PLAN OPERAȚIONAL

2018-2019

ŢINTA 1. Proietarea acivității manageriale, implementarea curriculumului național pe baza unei diagnoze pertinente cu proceduri specifice implementării controlului managerial intern, în conformitate cu exigențele politicilor în educația națională, implicit a CDS-ului ca sistem deschis, bazat pe opțiuni multiple, decise de beneficiari

Programul 1.1. Implementarea unor strategii educaționale, astfel încât activitatea să fie centrată pe copil     

Obiective:

 • Identificarea calității managementului grupei;
 • Dezvoltarea spiritului de echipă;
 • Valorificare potențialului fiecărui copil;
 • Creșterea stimei de sine.

Rezultate aşteptate:

 • Pregătirea şi îndrumarea preșcolarilor în vederea valorizării fiecăruia, atragerea acestuia spre grădiniță, dezvoltarea spiritului de echipă și creșterea gradului de socializare.

Context: Activitățile  promovează valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair-playul competiţional.

Activități Indicatori de performanţă Orizont de timp Persoaneresponsabile Parteneri Resurse
1. Stabilirea  grupelor, programului zilnic, regimului de masă, odihnă, activităţi didactice alese  și activități pentru dezvoltarea aptitudinilor individuale acordul a 100% dintre părinți privind programul Septembrie 2018 – Director – Cadre didactice-Personal administrativ Părinți -Resurse financiare proprii și sumele colectate din taxele de școlarizare
2.Planificarea disciplinelor opționale, selectarea  auxiliarelor curriculare, a materialelor didactice de bază pentru programul de după-amiază – acordul a 100% dintre părinți privind programul Septembrie 2018 – Director – Cadre didactice- Personal administrativ Părinți, Colaboratori Resurse financiare proprii și sumele colectate din taxele de școlarizare
3. Elaborarea programelor pentru disciplinele opţionale alese și vizarea acestora de către ISJ -realizarea tuturor programelor pentru disciplinele opționale Septembrie 2018 – Responsabil comisie metodică- Cadre didactice Resurse financiare proprii
4. Elaborarea programului de evaluări iniţiale, continue, semestriale  şi finale – realizarea în proporție de 100% a sesiunilor de evaluare An școlar – Director- Cadre didactice Părinți Umane
5.Proiectarea activităţilor extracurriculare şi cuprinderea tuturor copiilor într-o formă de activitate extracurriculară realizarea în proporție de 100% a proiectărilor unităților de învățare Septembrie 2018 – Director- Cadre didactice

Părinți Umane, financiare
6.Aplicarea de chestionare părinţilor şi persoanelor interesate referitoare la oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar următor realizarea unui CDŞ care să ţină seama şi de propunerile părinţilorcel puţin 2 propuneri vor fi incluse în CDŞ Iunie 2019 – Director – Educatoare parinți Umane
7.Prelucrarea datelor oferite de chestionare, prezentarea proiectului CDŞ în Consiliul profesoral și la întâlnirile cu părinţii proiect CDŞ unanim apreciat de către părinţi şi  cadre didacticeproiectul CDŞ va fi aprobat cu peste 90% din voturi Septembrie 2018 Parinți Umane
8.Integrarea eficientă a mijloacelor de învăţământ în actul didactic asigurarea mijloacelor de învățământ în proporție de 100% An școlar 2018/2019 – Director- Educatoare-Personal administrativ Părinți, colaboratori Umane, financiare
9.Utilizarea în cadrul procesului instructiv-educativ a metodelor moderne, active, euristice, care să stimuleze dezvoltarea copiilor creșterea calității actului didactic cu 30% printr-o proiectare didactică bazată pe principii didactice moderne An școlar 2018/2019 – Director- Educatoare Umane
10.Dezvoltarea de proiecte locale de educație ecologică, educație civică, comunicare, educație pentru sănătate – 1 proiect ed.ecologică- 1 proiect ed.civică- 1 proiect comunicare-1 proiect ed. pt. Sănătate An școlar 2018/2019 – Cadre didactice- Părinți Comunitatea locală, părinți Umane, financiare
11.Realizarea documentelor proiective conform curriculum-ului național Realizarea planificărilor calendaristice în proporție de 100% Septembrie 2018 -Responsabil comisie metodică- Cadre didactice
12.Adaptarea sarcinilor de lucru pentru copiii cu dificultăți în învăţare, elaborarea şi realizarea planului de intervenţie personalizat, precum şi a curriculum-ului adaptat creșterea cu 65% a numărului de copii care performează sarcinile de învățare An școlar 2018/2019 – Director -Responsabil comisie metodică şi cadre didactice
13. Adaptarea sarcinilor de lucru pentru copiii capabili de performanță, elaborarea şi realizarea planului de pregătire a acestor copii creşterea cu 45% a numărului de premii An școlar 2018/2019 – Director -Responsabil comisie metodică şi cadre didactice
14.Procesul de învățământ centrat pe educabil prin folosirea cu prioritate a metodelor moderne, active, euristice, care să stimuleze dezvoltarea copiilor creșterea cu 75% a numărului de copiicare se integrează cu succes în colectivele de lucru An școlar 2018/2019 – Director -Responsabil comisie metodică şi cadre didactice
15.Procesul de învățământ centrat pe educabil prin folosirea cu prioritate a metodelor moderne, active, euristice, care să stimuleze dezvoltarea copiilor creșterea cu 75% a numărului de copiicare se integrează cu succes în colectivele de lucru An școlar 2018/2019 – Director – Responsabil comisie metodică şi cadre didactice
16.Realizarea portofoliilor copiilor și cadrelor didactice, cu accent pe dezvoltarea abilităților și competențelor acestora realizarea portofoliilor în proporție de 100% An școlar 2018/2019 – Director -Responsabil comisie metodică şi cadre didactice
17.Perfecționarea metodei proiectului la nivelul tuturor grupelor creșterea cu 20% a ofertei de proiecte tematice la nivelul grupelor An școlar 2018/2019 – Director -Responsabil comisie metodică şi cadre didactice
18.Stabilirea graficului activităților Gestionarea resurselor umane și materiale An școlar Cadre didactice Părinți, colaboratori Umane, financiare
19.Participarea la  activități Participarea copiilor la  activități, competiții An școlar Cadre didactice responsabile Părinți, colaboratori Umane, Financiare

Programul  1.2.  Activități care să faciliteze adaptarea copiilor la viața socială

Obiective:

 • Pregătirea şi îndrumarea preșcolarilor pentru participarea la competiții;
 • Diversificarea strategiilor de predare-învățare;
 • Implicarea copiilor în activități de voluntariat.

Rezultate aşteptate:

 • În vederea aprofundării şi extinderii curriculare, pot fi elaborate de fiecare cadru didactic proiecte suplimentare.

Context: Competițiile și voluntariatul promovează valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair-playul competiţional şi facilitează adaptarea copiilor la viața socială.

Activități Indicatori de performanţă Orizont de timp Persoaneresponsabile Parteneri Resurse
1. Organizarea  grupurilor de lucru Vor fi formate grupuri pe discipline care vor fi pregătiţi în vederea participării la competiții Nov. 2018 DirectorResp. arii curriculare Profesori, părinți Umane, financiare
2. Activităţi de voluntariat Participarea preșcolarilor la activitățile de voluntariat Săptămânal-1 oră Resp. Extracurriculare Profesori, părinți Umane, financiare
3. Obţinerea rezultatelor Creșterea calității informațiilorProdusele activității ian. – mai 2019 Prof. îndrumător Profesori, părinţi Umane, financiare

Programul  1.3.  Îmbunătățirea competențelor de lectură

Obiective:

 • Îmbunătăţirea competenţelor de lectură în sensul de alfabetizare funcţională;
 • Crearea unei legături emoționale cu textul scris;
 • Dezvoltarea creativității preșcolarilor.

Rezultate aşteptate:

 • Participarea activă, conştientă şi responsabilă a fiecărui preșcolar la propria formare.

Context: Cititul, în sens larg, este cel mai bun drum spre cunoaștere. Lectura, înțelegerea și interpretarea textului sunt practici și preocupări obligatorii ale profesorilor, indiferent de disciplină. Grădiniţa este instituţia unde se manifestă şi sunt încurajate experienţele de debut ale copilului în domeniul limbajului, locul în care se înregistrează primele contacte ale acestuia cu cartea, cu limbajul scris şi, în consecinţă, locul în care sunt înregistrate şi stimulate primele experienţe ale copilului în domeniul cititului şi scrisului.

 Activități Indicatori de performanţă Orizont de timp Persoaneresponsabile Parteneri Resurse
1. Introducerea orelor de lectură aplicarea cerinţelor din SCRISOAREA METODICĂAcces echitabil generalizat și calitate în educația timpurie Să trezim copiilor interesul pentru citit-scris, să le creem un mediu interesant şi stimulativ, bogat în experienţe lingvistice şi să atragem în acest proces, în măsura în care este posibil, şi părinţii (adulţii din jurul copilului). An școlar DirectorResp. arii curriculare Cadre didactice Umane
2. Îmbunătățirea fondului de carte al grădiniței Achiziționarea de noi cărți pentru biblioteca școlară Permanent DirectorResp. Bibliotecă Cadre didactice Umane

ŢINTA 2. Inițierea/ proiectarea/ realizarea de proiecte și parteneriate în vederea dezvoltării grădiniței ca mediu educațional centrat pe dezvoltarea armonioasă a personalității preșcolarilor

Programul 2.1 Asigurarea transparenţei activităţilor didactice

Obiective:

 • Eficientizarea relaţiei gradiniță – familie prin accesibilizarea informaţiei;
 • Promovarea grădiniței în comunitate;
 • Dezvoltarea spiritului de voluntariat în rândul copiilor;
 • Dezvoltarea relaţiei cu partenerii.

Rezultate aşteptate:

 • Promovarea imaginii grădiniţei atât în comunitate cât şi în exteriorul ei.

Context: Importanţa promovării imaginii grădiniței este legitimată de următoarele constatări: actul predării asumă finalităţi, obiective instructive şi formative; performanţele copilului indică gradul în care obiectivele au fost îndeplinite; evaluarea rezultatelor şcolare permite profesorului să restructureze optim demersul didactic. În funcţie de nivelul de ataşare, variază şi nivelul de implicare în activităţile extracurriculare organizate de şcoală.

Activități Indicatori de performanţă Orizont de timp Persoaneresponsabile Parteneri Resurse
1.Stabilirea planului de comunicare la nivelul unității școlare eficientizarea cu 20% a procesului de comunicare Septembrie 2018 – director – responsabil proiecte şi programe educative-cadre didactice-responsabil comunicare Cadre didacticeConsiliul Reprezentativ al Părinţilor Umane
2. Realizarea de parteneriate cu grădinițe private și de stat creşterea cu 60% a numărului de cadre didactice și copii implicați în proiecte de parteneriat An scolar – director – responsabil proiecte şi programe educative- cadre didactice Unitati scolare Umane
3.Întalniri cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor Participarea părinţilor la şedinţe în proporţie de 95% Lunar DirectorCadre didactice   Cadre didacticeConsiliul Reprezentativ al Părinţilor Umane
4.Actualizarea paginii web a grădiniței, promovarea activităților derulate de unitate Accesibilizarea site-ului în proporţie de 100% Permanent Director Comunitatea Umane, materiale
5. Marcarea prin manifestări şi evenimente adecvate a evenimentelor majore din viaţa comunităţii si a poporului român, în strânsă legătură cu valorile educaţiei multiculturale creșterea gradului de implicare a comunității în activitățile grădiniței în proporție de 35%- organizarea de activități periodiceRealizarea de cel puţin 2 activităţi pe semestru Conform calendarului activităţilor extraşcolare Consilierul educativ Cadre didactice Consiliul Reprezentativ al Părinţilor Umane, financiare
6.Activităţi de voluntariat desfăşurate în parteneriat cu părinții Realizarea de campanii de strângere de fonduri în parteneriat cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor Organizarea de activități periodice- sporirea bugetului grădiniței cu 30% An școlar Consilierul educativ, cadre didactice Consiliul Reprezentativ al Părinţilor Umane
7.Realizarea unor materiale promoţionale pentru activităţile gradinitei. Editarea pliantelor şi afişelor care vor cuprinde informaţii despre realizările grădiniței Fiecare activitate va fi diseminată prin afişe, pliante, fly – ere100 de pliante de prezentare distribuite în comunitate-5 afișe Conform calendarului activităţilor extraşcolare DirectorConsilierul educativ Cadre didactice Părinţi,Consiliul Local Umane, financiare

Programul  2.2. Activităţi în parteneriat grădiniţă – familie – comunitate

Obiective:

 • Responsabilizarea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii;
 • Dezvoltarea abilităţilor de gestionare a timpului liber.

Rezultate aşteptate:

 • Optimizarea relaţiei părinte–copil;
 • Creșterea prestigiului grădiniței în comunitate;
 • Implicarea activă a părinţilor în viaţa grădiniței.

Context: Părinţii sunt primii „profesori” ai copilului, ei începând educarea acestuia în mediul familial. Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, dar şi un climat familial afectiv şi moral.

Activități Indicatori de performanţă Orizont de timp Persoaneresponsabile Parteneri Resurse
1.Întâlniri periodice cu părinții Participarea părinţilor la ședințe în proporţie de 85% din numărul total de părinţi ai şcolii An școlar Consilier educativCadre didactice Cons. Reprez. al Părinţilor Umane
2. „Dăruind vei dobândi!” voluntariat – donații, sponsorizări pentru copiii nevoiași Decembrie 2018 Prof. consilier școlar Cadre didactice Cons. Reprez. al Părinţilor, Consiliul Local Umane, financiare

ŢINTA 3. Formarea și dezvoltarea de resurse umane la standarde de calitate, care să asigure valorizarea acțiunii pedagogice și a unui management al clasei, conform standardelor și indicatorilor impuse de calitatea în educație

Programul 3.1. Perfecționarea continuă a cadrelor didactice și în acord cu specificul comunității

Obiective:

 • Actualizarea, dezvoltarea şi dobândirea de noi competenţe prin cursuri de formare continuă și prin activitățile metodice  a personalului didactic din unitate;
 • Eficientizare crescută în activitatea instructiv–educativă și în activitatea comisiilor de lucru;
 • Creșterea atractivității activitatilor și a satisfacției beneficiarilor.

Rezultate aşteptate:

 • Copiii îşi vor îmbogăţi performanţele şcolare;
 • Participarea activă, conştientă şi responsabilă a cadrelor didactice la stagii de formare continuă prin CCD Ilfov, ISJ Ilfov sau prin alte instituţii de formare acreditate;
 • Utilizarea metodelor active-participative la orele de predare;
 • Participarea activă, conştientă şi responsabilă a cadrelor didactice la propria formare.

Context: Sprijinirea cadrelor didactice în participarea la activităţi de formare continuă specifice fiecărei trepte de învăţămînt, inclusiv la nivelul învăţării permanente, în vederea ridicării calităţii prestaţiei în procesul instructiv-educativ.

Activități Indicatori de performanţă Orizont de timp Persoaneresponsabile Parteneri Resurse
1. Stabilirea în Consiliul de Administraţie a profesorilor care nu au participat la cursuri de perfecţionare în ultimii 5 ani Cuprinderea cadrelor didactice cu nevoi de formare Sept. 2018 DirectorResp. comisiei de formare continuă Responsabili arii curriculare Umane
2. Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare oferite de CCD Ilfov sau alte instituții, în funcție de nevoile de dezvoltare personală/ale unității școlare Cadrele didactice identificate cu nevoi de formare vor participa la cursuri An școlar DirectorResp. comisiei de formare continuă CCD Ilfov Brănești,ISJ Ilfov, alte instituții Umane, materiale
3. Participarea cadrelor didactice la activităţile metodice organizate de Inspectoratului  Şcolar Judeţean Ilfov Cel puțin 90% din cadrele didactice vor participa la toate activitățile  metodice de la nivelul județului În fiecare an școlar DirectorResp. arii curriculare Inspectori de specialitate-ISJ Ilfov Umane, materiale
4. Participarea cadrelor didactice la cursuri de educație incluzivă și educație interculturală Cadrele didactice ale școlii vor parcurge aceste cursuri An școlar DirectorResp. comisiei de formare continuă CCD Ilfov Brănești,ISJ Ilfov, alte instituții Umane, materiale

ŢINTA 4: Coordonarea, monitorizarea, controlul, evaluarea continuă a actului managerial/ educațional la nivelul unității școlare

Programul  4.1. Orientarea și optimizarea învățării prin evaluare

Obiective:

 • Creșterea calității demersului didactic;
 • Creșterea motivației pentru pregătirea activităților;
 • Cunoașterea nivelului copiilor la începerea unui nivel de studiu;
 • Proiectarea activităților de învățare în concordanță cu rezultatele obținute;
 • Centrarea evaluării pe competenţe conform psihoindividualităţii copiilor;
 • Proiectarea unui portofoliu de evaluare la nivelul fiecărei discipline de studiu prin raportare la standardele naţionale;
 • Creșterea satisfacției beneficiarilor;
 • Rezultate școlare îmbunătățite.

Rezultate aşteptate:

 • Rezultate școlare îmbunătățite la nivelul unităţii de învăţământ și creșterea satisfacției beneficiarilor.

Context: Importanţa evaluării didactice în procesul de învăţământ este legitimată de următoarele constatări: actul predării asumă finalităţi, obiective instructive şi formative; performanţele elevului indică gradul în care obiectivele au fost îndeplinite; evaluarea rezultatelor şcolare permite profesorului să restructureze optim demersul didactic.

Activități Indicatori de performanţă Orizont de timp Persoane responsabile Parteneri Resurse
1.Evaluarea iniţială Realizarea la nivelul fiecărei arii curriculare a unor teste cu structură unitară Septembrie 2018 Resp. ariilor curriculare Toate cadrele didactice Umane
2.Analiza rezultatelor evaluărilor iniţiale Prezentarea la nivelul comisiei metodice a analizei/elev a evaluării iniţiale Octombrie 2018 Fiecare cadru didactice   Resp. ariilor curriculare Umane
3.Planuri individualizate de învăţare Fiecare cadru didactic va particulariza învăţarea în funcţie de nivelul fiecărui elev Octombrie 2018 Resp. ariilor curriculare Toate cadrele didactice Umane
4.Raport de evaluare iniţială Responsabilul comisiei metodice va prezenta în CP rezultatele evaluării iniţiale Octombrie 2018 Resp. ariilor curriculare Toate cadrele didactice Umane
5.Şedinţe cu părinţii Participarea în procent de cel puţin 80% a părinţilor la şedinţe Octombrie- noiembrie 2018 Cadre didactice   Părinți Umane
6.Evaluare sumativă Realizarea la nivelul fiecărei arii curriculare a unor teste cu structură unitară pentru fiecare unitate de învăţare Conform planificărilor calendaristice DirectorResp. ariilor curriculare Toate cadrele didactice Umane
7.Diseminare informaţiilor privind evaluarea Participarea în procent de cel puţin 75% a părinţilor la şedinţele de informare Conform planificărilor Responsabil CEACCadre didactice Părinți Umane
8.Continuarea proiectului în următorii ani şcolari 90% dintre cadrele didactice doresc continuarea proiectului An școlar Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii Toate cadrele didactice Umane

Programul  4.2. Creșterea atractivității activităților instructiv-educative

Obiective:

 • Stimularea interesului pentru grădiniță în vederea evitării eşecului şcolar;
 • Dezvoltarea sentimentului de respect pentru creatorii de frumos;
 • Formarea deprinderilor de a avea o alimentație sănătoasă.

Rezultate aşteptate:

 • Preșcolarii îşi vor îmbogăţi performanţele şcolare;
 • Reducerea absenteismului în rândul preșcolarilor;
 • Participarea activă, conştientă şi responsabilă la propria formare și dezvoltare.

Context: Susținerea copiilor cu posibilități materiale reduse pentru performanța școlară. Educarea copiilor spre o viață sănătoasă, dezvoltare armonioasă.

Activități Indicatori de performanţă Orizont de timp Persoaneresponsabile Parteneri Resurse
1.Constituirea echipelor de proiect Asigurarea resurselor umane și materiale August 2018 Director, cadre didactice Părinți, Consiliul Local Umane, financiare
2. Lansarea proiectelor Stabilirea grupului ţintă Septembrie 2018 Director, cadre didactice Părinți, Consiliul Local Umane, financiare
3. Desfăşurarea activităţilor din proiecte 30 copii, respectiv 510 copii beneficiari ai celor două proiecte An școlar Director, cadre didactice Părinți, Consiliul Local Umane, financiare
4. Masă rotundă-diseminare activități proiecte Realizarea jurnalului de proiect Iunie 2019 Director, cadre didactice Părinți, Consiliul Local Umane, financiare
5. Reluarea ciclului proiectelor în următorii ani şcolari 80% dintre parteneri, copii, cadre didactice, părinţi vor dori reluarea programului. An școlar Director, cadre didactice, Membrii CEAC Parinti, Consiliul Local Umane, financiare

ŢINTA 5. Dezvoltarea/ îmbunătățirea bazei materiale a unității școlare, a echipamentelor și utilităților ca bază de asigurare a securității copiilor și de realizare a unui climat de tip „școala prietenoasă”

Programul 5.1. Asigurarea unui mediu şcolar sigur şi prietenos în care elevii să se simtă valorizaţi, diminuarea fenomenului de abandon şcolar prin adecvarea mediului educaţional la nevoile individuale ale tuturor copiilor

Obiective:

 • Asigurarea susținerii financiare pentru copiii proveniți din familii defavorizate, în vederea diminuării fenomenului de abandon    școlar;
 • Integrarea tuturor copiilor orașului Pantelimon proveniți din medii defavorizate în grădiniță;
 • Integrarea copiilor de vârstă preşcolară mare care nu au frecventat grădiniţa.

Rezultate aşteptate:

 • Copiii vor avea acces la educație, în vederea pregătirii pentru școală;
 • Copiii îşi vor îmbogăţi performanţele şcolare;
 • Participarea activă, conştientă şi responsabilă la propria formare.

Context: Posibilităţile limitate ale părinţilor limitează capacităţile acestora de a le oferi copiilor resursele necesare educaţiei în familie. Grădinița noastră are un număr relativ ridicat de familii aflate la limita unui trai decent şi al căror nivel de educaţie  nu depăşeşte 10 clase.

   Activități Indicatori de performanţă Orizont de timp Persoaneresponsabile Parteneri Resurse
1. Identificarea resurselor pentru proiecte, identificarea nevoilor comunității 150 de copiii  vor beneficia de susținere financiară   An școlar DirectorCadre didactice, contabil Consiliul Local, părinți, Umane, financiare
2. Derularea programului privind integrarea copiilor de vârstă preşcolară care nu au frecventat grădiniţa Copiii provenind din medii defavorizate -30 beneficiari și copiii înscriși la program normal – 120 beneficiari An școlar Director, contabil părinți, Consiliul Local Umane, financiare

ȚINTA 6. Diseminarea legislației anticorupție în mediul școlar, în vederea prevenirii actelor de corupție, conform exigențelor în strategia anticorupție în școală

Programul 6.1. Asigurarea dreptului la o educaţie  permanentă şi de calitate a tuturor copiilor din comunitate

Obiective:

 • Asigurarea diseminarii legislației anticorupție în mediul școlar, în vederea diminuării fenomenului;
 • Integrarea tuturor copiilor orașului Pantelimon în grădiniță;
 • Formarea copiilor preșcolari într-un mediu sigur, nedescriminatoriu, la nivelul standardelor de calitate și limitelor legale.

Rezultate aşteptate:

 • Copiii vor avea acces la educație, în vederea pregătirii pentru școală;
 • Copiii îşi vor îmbogăţi performanţele şcolare;
 • Participarea activă, conştientă şi responsabilă la propria formare.

Context: Cunoașterea, respectarea și aplicarea legislației, normelor metodologice, regulamentelor specifice învățământului preuniversitar.

Activități Indicatori de performanţă Orizont de timp Persoaneresponsabile Parteneri Resurse
1.Diseminarea legislației în vigoare   Cunoasterea 100%  a legislației în vigoare An școlar DirectorCadre didactice, contabil Consiliul Local, părinți, Umane, financiare
2. Monitorizarea aplicării și repectării legislației specifice învățământului preuniversitar Diminuarea fenomenului de corupție, respectarea și aplicarea codului de etică profesională   An școlar Director, Cadre didactice, părinți, Consiliul Local Umane, financiare

Proiectul de dezvoltare instituţională al Grădiniţei nr.1 Pantelimon  a fost realizat pe baza diagnozei şi analizei condiţiilor socio-economice, a nevoilor de educaţie existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile pe termen scurt şi mediu şi pe baza chestionarelor şi a discuţiilor cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii locale (agenţi economici, fundaţii, organizaţii, etc.)

Obiectivele propuse au fost generate de realitatea constatată la nivelul unităţii și în definirea și realizarea lor s-a implicat și se implică întreaga echipă a unității de învățământ, astfel demersurile manageriale țintind interesele de instruire, educare şi formare a copiilor într-o grădiniță  în care baza materială se dezvoltă în consens și în ritmul firesc al idealurilor propuse în raport cu beneficiarii direcți și trasând astfel principalele direcţii de dezvoltare pentru următorii ani